Referáty chemie

Název Goodness Staženo

Barevné reakce bílkovin

Práce popisuje biuretovu reakci a xantoproteinovou reakci. Ukazuje, k jakým důkazům se tyto reakce používají.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

333x

Svíčky - historie a výroba

Práce do předmětu Kulturologie se zabývá historií svíček. Popisuje nejen jejich atmosféru i druhy, ale také složení a výrobu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Chemie


214x

Chemodynamika

Práce je praktickýcm výpočtem ekologické havárie a jejích důsledků pro přírodu. Jedná se o vypuštění chemického pesticicdu Alachloru do vodního zdroje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

186x

Termochemie

Práce seznamuje s předmětem termochemie a jejími pojmy či zákonitostmi. Rozlišuje typy reakcí, objasňuje pojmy jako vnitřní energie nebo entalpie a př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

101x

Bílkoviny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

75x

Výroba zinku

Práce obsahuje krátkou seminární práci na téma výroba zinku. Jsou zde i vzorečky apod. jako součást práce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

64x

Stanovení uhličitanu vápenatého ve vápenci, stanovení molární hmotnosti kovu

Tento laboratorní protokol popisuje stanovení obsahu uhličitanu vápenatého ve vápenci a stanovení molární hmotnosti neznámého kovu. Protokol lze využí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

60x

Arsen - seminární práce

Práce dopodrobna popisuje výskyt, účinky a vlastnosti arsenu. Věnuje se míře jeho toxicity pro člověka i životní prostředí. Práce je doplněna o obrázk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

56x

Bojové plyny

Seznámení s bojovými plyny. Bojové plyny v našich domovech. Ochrana před nimi - chemická zbraň VX, sarin, soman, yperit, fosgen, BZ. Popis jednotliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

53x

Analgetika

Tato prezentace se zabývá problematikou analgetik. Zahrnuje obecnou charakteristiku těchto látek, jejich rozdělení a účinky. Zároveň popisuje jednotli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

49x
1  2  3  4  »