Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Chlumecké pomníky jako místa paměti - diplomová práce

Chlumecké pomníky jako místa paměti - diplomová práce

Kategorie: Historie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce uchopuje s pomocí konceptu míst paměti události spojené s bitvou u Chlumce a zejména následné zakládání pomníků. Pokouší se vystihnout, jakým způsobem vstupují do vědomí společnosti a jak utvářejí charakter daného místa. Nejprve autor objasňuje koncepci míst paměti a probírá otázky s ní spojené. Následně jsou zachyceny podmínky, průběh a důsledky bitvy u Chlumce a popsána historie i podoba chlumeckých pomníků. Odtud se práce obrací k událostem, které utvářely charakter chlumeckých pomníků jako míst paměti v průběhu 19. a 20. století.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozbor pramenů a literatury
3.
Petrifikovaná paměť a vzpomínání
3.1.
Paměť a vzpomínání
3.2.
Místa paměti a pomníky
3.3.
Válečné pomníky jako zvláštní skupina
3.4.
Německá, rakouská a česká zkušenost s počátky válečných pomníků
3.5.
Druhý život pomníků v materiálním slova smyslu a jejich obsahová podoba
4.
Bitva
4.1.
Vojenská a politická situace
4.2.
První den bojů
4.3.
Druhý den bojů
4.4.
Ústecké intermezzo
4.5.
Nakléřovská bitva
4.6.
Důsledky
5.
Chlumecké pomníky
5.1.
Členění
5.2.
Pruský pomník
5.3.
Röderův hrob
5.4.
Pomník Colloredo-Mansfelda
5.5.
Ruský pomník
5.6.
Hromadný hrob v Přestanově
5.7.
Francouzský pomník a Juchtová kaple
5.8.
Pomník místa zajetí generála Vandamma
5.9.
Kleistův pomník
5.10.
Pomník ve Stradově
5.11.
Jubilejní pomník v Chlumci
5.12.
Památky roku 1813
6.
Jubilejní slavnosti
6.1.
Úvod
6.2.
Jahrhundertfeier – odhalení Jubilejního pomníku
6.3.
Kaiserwarte – otevření vyhlídkové věže
6.4.
Franzosenfest – lidový svátek v Ústí nad Labem
6.5.
Doprava, bezpečnost a hladký průběh slavnosti
6.6.
Charakter, význam a poselství slavnosti
7.
Ve stínu Lipska
7.1.
Befreiungskriege a pruský nacionalismus
7.2.
Napoleon versus německý nacionalismus
7.3.
Paměť „Völkerschlacht“ a pomník Bitvy národů
7.4.
Vztah českého prostředí k Befreiungskriege a Lipsku
8.
Druhý život památky
8.1.
Druhý život versus paměť místa
8.2.
Ohlasy válečných událostí
8.3.
Místo více pamětí?
8.4.
Chlumecká bitva a pomníky v umění
8.5.
Posledních sto let druhého života pomníků a tradice bitvy
9.
Závěr

Úryvek

"1. Petrifikovaná paměť a vzpomínání

1.1. Paměť a vzpomínání

Oba termíny použité v názvu podkapitoly budou v celém následujícím textu hrát klíčovou úlohu. Bylo by tedy vhodné termín „paměť“ a „vzpomínání“ řádně a objektivně definovat. Zde ovšem narážíme na problém, neboť žádná taková objektivní definice neexistuje a ani existovat nemůže. Dle psychologie je paměť procesem vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti. Zcela jiné významy bude mít paměť v oboru genetiky, IT, o „pamětech“ v literární historii nemluvě.
V našem případě však půjde o paměť, kterou by bylo možné nazvat „historickou pamětí“. V humanitních vědách je tento pojem (také kolektivní paměť či sociální paměť) běžně užíván. Jde o fenomén, pro jehož charakter je podstatné sociální prostředí, kdy se jedinec ztotožňuje s událostmi, osobami a místy, které sociální prostředí považuje za důležité.
Avšak i historickou paměť lze chápat v širším horizontu a neuzavírat se do úzké definice, která paměť, resp. schopnost paměti a vzpomínání připisuje pouze jedinci – člověku. Abychom byli schopni lépe chápat premisy a závěry obsažené v následujícím textu, posuneme termín „historická paměť“ do významové blízkosti k termínu „druhý život“. Tedy k tomu, jak je určitá významná historická osobnost, událost či fenomén vnímán v historickém povědomí, vědomí i poznání. Ve srozumění s tímto posunem lze přiřazovat paměť tedy i událostem a dokonce i neživým objektům, jako je například pomník.
Pokud jde o termín „vzpomínání“, je nutné si uvědomit, že se v žádném případě nejedná o synonymum k pojmu „paměť“. Vzpomínání je v prvé řadě vztah. Vztah, který utváří skutečnost, ke které se obrací. V našem případě je to vztah k subjektivní skutečnosti, k paměti a k minulosti. Minulost jako taková vzniká teprve tehdy, pokud se k ní lidé vracejí, pokud vzpomínají. Jde o proces, kdy se z objektivně uskutečněných dějin stává mýtus. Tím ovšem neztrácí nic ze sebe sama, právě naopak, získává novou realitu ve smyslu trvalého působení.
Jsem si vědom, že nazvat minulost subjektivní skutečností je poněkud kacířské, nicméně odůvodnitelné. Značná část historiků, antropologů a sociologů podtrhuje, nakolik pojímání dějin čerpá svoji věrohodnost z přítomnosti. Proces vzpomínání je vždy prováděn v čase přítomném, tj. paměť je vždy zpřítomněna. Historie je přepisována každou novou vládní garniturou. Se skutečností, že je paměť vždy aktuální, koliduje pojmenování „historická paměť“. Vzniká tak nesprávná představa, že historická paměť je cosi, co je nenávratně ztraceno v minulosti. Něco, co k nám promlouvá pouze z památníků a školních učebnic. Proto se této nesrovnalosti elegantně vyhneme tím, že se přívlastku zbavíme a nadále budeme hovořit pouze o „paměti“.
V kontradikci ke vztahu paměť-vzpomínání existuje vztah paměť-zapomínání. Protikladem k zapomnění (zapomínání) tedy není paměť, ale vzpomínání, resp. uchování. Paměť je interakcí mezi těmito dvěma procesy. Je výsledkem „toho, co zbylo“. Zřídkakdy je proces vzpomínání a tedy utváření paměti zcela autonomní. Častokrát, aniž by to bylo zřejmé, je vzpomínání podpořeno nějakou relevancí, jistým důvodem. Kromě privátní vzpomínky by uchovávání paměti nemělo žádnou legitimitu, pokud by nebylo upřesněno, co je oním důvodem. A to i ve smyslu odpovědi na otázku, jakým způsobem bude posléze naloženo se znovu utvořenou pamětí, se znovu utvořenou minulostí."

Poznámka

Citace jsou značeny kurzívou. Práce disponuje rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23405
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse