Název Goodness Staženo

Druhotné využití židovské synagogy v současnosti - diplomová práce

Diplomové práce postihuje problematiku druhotného využití židovských synagog pro galerijní účely v současné době. Autorka nejprve mapuje všechny synag... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní

3x

Postava Golema v literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989 - diplomová práce

Cílem diplomové práce je analýza polistopadové literatury pro děti a mládež, ve které vystupuje postava Golema. Podrobnému rozboru těchto děl předcház... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

2x

Chlumecké pomníky jako místa paměti - diplomová práce

Diplomová práce uchopuje s pomocí konceptu míst paměti události spojené s bitvou u Chlumce a zejména následné zakládání pomníků. Pokouší se vystihnout... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

2x

Dějiny restaurování antických soch do 19. století - diplomová práce

Diplomová práce, sestávající pouze z teoretické části, se soustředí na historii restaurování antických soch od 15. do 19. století. První kapitola char... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Sochařství

2x

Kvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské brázdy

Cílem této práce je nastínit vývoj reliéfu v oblasti Jablunkovské brázdy během období kvartéru. Součástí práce je i vytvoření přehledné geomorfologick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Geografie

1x

Dokumentace a soupis hmotných památek židovské kultury - slovensky

Diplomová práce se zaměřuje na dokumentaci a soupis hmotných památek židovské kultury, úzce spojenými s významnými osobnostmi židovské víry komunit v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Dějiny lékárenství města Prievidza - diplomová práce slovensky

Cílem slovensky psané diplomové práce je zpracovat dějiny lékárenství města Prievidza. Pro zasazení vlastního tématu práce do historického kontextu je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Medicína

0x

Výchovné cíle výuky dějepisu na střední škole v období První republiky a po r. 1989

Diplomová práce pojednává o výchovných cílech výuky předmětu dějepis na středních školách poskytujících všeobecné vzdělání v období První republiky a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x