Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se soustřeďuje na chráněnou krajinnou oblast Broumovsko. V úvodu autor přibližuje polohu vybrané lokality. Následují stručné informace o vzniku a stáří tohoto zemského reliéfu a výpis všech zajímavých míst, které stojí za zhlédnutí. Velkou pozornost autor věnuje Adršpašsko - teplickým skalám a Broumovským stěnám. Poté vysvětluje základní ochranné podmínky tohoto chráněného území.

Obsah

1.
Úvod
2.
Geomorfologie
3.
Geologie
4.
Adršpašsko-teplické skály
5.
Broumovské stěny
6.
Ochranné zóny CHKO
7.
Literatura

Úryvek

"Broumovsko leží na území Královohradeckého kraje, jeho správním městem je především Broumov, částečně ovšem Náchod i Trutnov. Turistická oblast Broumovska leží v bohatě členěné krajině mezi Orlickými horami a Krkonošemi. Často se proto nazývá i broumovským mezihořím. Rozloha CHKO Broumovsko je 41 tisíc ha a zahrnuje celý Broumovský výběžek. Západní ohraničení probíhá od státní hranice s Polskem, severní od Radvanic přes Hronov ke státní hranici u obce Žďárky, východní od Hronova. Zeměpisně toto území patří k Broumovské vrchovině, zbytek výběžku vyplňuje Meziměstská vrchovina s městem Broumovem ve výrazné kotlině, ohraničené na severu pohraničím hřebenem Javořích hor.
Území je geologicky velmi pestré. Broumovská vrchovina vznikla v oblasti Vnitrosudetské pánve už za variského vrásnění. Postupně se vyplňoval mladopalezoickými (karbonskými a permskými) a druhohorními sedimenty. Asi před 40 milióny let sem několikrát proniklo od východu mělké moře. Třetihorní horotvorné fáze vrcholí vznikem asymetrické antiklinály, která se stala základem hronovsko – poříčské poruchy ve směru SZ-JV. Současně se zahluboval severní část pánve. Vznikl žacléřský zlom, podél něhož celé území pokleslo proti krystaliniku východních Krkonoš. Ve středu pánve probíhají mírnější poklesy saxonského stáří. Živější vrásnění se pak opět projevuje na severovýchodě. Reliéf západní části broumovské vrchoviny v prostoru Jestřebích hor budují horniny karbonu, převážně arkózy, slepence, brekcie, pískovce a jílovce, doprovázené na Radvanicku, Svatoňovicku i Žacléřsku uhelnými slojemi. Výplň Vnitrosudetské pánve tvoří horopisný celek, který zhruba odpovídá Broumovskému mezihoří. Je jen málo oblastí v Českém masivu, kde by morfologie terénu tak věrně odpovídala geologické struktuře. Synklinální uložení hornin permokarbonu a svrchní křídy předurčuje stupňovitý ráz pánve. Stupně jsou výsledkem tektonického odnosu hornin, kdy byly vypreparovány jejich odolnější vrstvy. Jednotlivé stupně, geomorfologicky označované jako kuesty, se v tvárnosti krajiny výrazně projevují zejména při okrajích Polické pánve. Ta představuje v našich podmínkách klasickou krajinu kuest. Jejich průběh v podstatě narušuje jen říční systém v hlouběji zaříznutých údolích Metuje a v malé míře i několika pravých přítocích Stěnavy. Horniny, které se nejvíce projevují na povrchu krajiny, jsou žaltmanské arkózy, starší vulkanity broumovského souvrství, kvádrové pískovce a prachovce svrchní křídy. V živém reliéfu i v drobnějších tvarech povrchu, na které navazuje dnešní zalesnění, osídlení a hospodářské využívání, se v souladu geologických a horopisných poměrů rýsují tři hlavní odlišné krajinné jednotky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20941
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse