Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Chris de Winter: Telemarketing

Chris de Winter: Telemarketing


Kategorie: Marketing

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výtahem z knihy Telemarketing autorky Chris de Winterové. Po stručné charakteristice knihy rozebírá základní pravidla telemarketingu, uvádí dva druhy telemarketingu, a doporučuje metodu správného užívání prodejní techniky (metoda AIDA). Věnuje se hledání, náborem a tréningem zaměstnanců. Nastiňuje výhody a nevýhody prodeje po telefonu, a nezapomíná na problematiku motivace pracovníků. Nechybí závěrečné shrnutí.

Obsah

1.
Chris de Winter: Telemarketing
2.
Základní pravidla telemarketingu
3.
Druhy telemarketingu
4.
Metoda AIDA
5.
Nábor zaměstnanců do telemarketingu
6.
Tréning zaměstnanců
7.
Výhody a nevýhody prodeje po telefonu
8.
Motivace pracovníků
9.
Shrnutí

Úryvek

"Publikace Chris de Winterové se zabývá telemarketingem, metodou prodeje, která je u nás stále poměrně nová. Telemarketing má jednu obrovskou nevýhodu. Mluvit s někým osobně je snadnější i výhodnější. Výzkum prokázal, že si lidé pamatují více informací, je-li vizuální kontakt podporován verbálním sdělením. Spolehnout se na verbální sdělení má značné nedostatky . Nicméně věci, které považujeme za důležité, si pamatujeme lépe.

Kniha je rozdělena do mnoha částí. Podnětné jsou kapitoly věnované tvorbě scénářů telefonních hovorů, náboru nových zaměstnanců a budování efektivního prodejního týmu.
Autorka ve své knize uvádí metody, jak tyto nevýhody minimalizovat a využít výhod telemarketingu. Prodej po telefonu nepotřebuje nic jiného než hlas a zkušenost. Prodej v terénu vyžaduje podstatně více a má celou řadu nevýhod. Oba způsoby prodeje mají své výhody i nevýhody. Před definitivním rozhodnutím, musíme velice pečlivě zvážit náklady a posoudit charakter našeho produktu a potřeby firmy. Samozřejmě ne všechny produkty jsou vhodné pro prodej po telefonu.

V úvodu autorka uvádí základní pravidla telemarketingu:
- rychlost
- zdvořilost
- příprava, mít po ruce všechny informaci – ceny, dodací termíny apod.
- přesnost, držte se faktů
- profesionalita
- praktičnost
- pozitivní přístup

Telemarketing je rozdělen na dva druhy, podle druhu zákazníků. První tvoří stálí klienti a nově přicházející hovory (potencionální zákazníci). Tato skupina většinou k plnění podnikových cílů nestačí. Druhou skupinu tvoří nově kontaktování zákazníci. Autorka toto hledání nových zákazníků nazývá telefonováním naslepo, náhodné telefonování, nebo také aktivní telemarketing. Rozlišuje se tedy pasivní (hovory přicházející) a aktivní telemarketing."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_mar0002.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Winter_Telemarketing.rtf (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse