Název Goodness Staženo

Rešerše literárních pramenů - Marketing

Práce uvádí rešerše 7 literárních pramenů týkajících se oblasti marketingu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

662x

Philip Kotler - Marketing a management I.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

355x

Philip Kotler - Marketing a management II.

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

291x

Chris de Winter: Telemarketing

Práce se zabývá výtahem z knihy Telemarketing autorky Chris de Winterové. Po stručné charakteristice knihy rozebírá základní pravidla telemarketingu, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

217x

Téze management a marketing služeb

Služby - historický vývoj, marketingový přístup, vlastnosti. Marketing služeb - marketingová orientace, hodnota, zákazníci, marketingový mix služeb, s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

164x

Johnová, Radka: Art marketing - výpisky ze skript

Práce formou krátkých hesel seznamuje s trhem s uměním a právy k dílům. Popisuje také funkce a fungování prodejních galerií, umělce, jako výrobní jedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

77x

Kolektiv autorů: Základy marketingu - výtah z knihy

Jedná se o heslovité zpracování knihy kolektivu autorů Základy marketingu vyšlé v nakladatelství VŠE. Práce vysvětluje jednotlivé pojmy a oblasti tak,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

64x