Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chudoba a sociální vyloučení - esej

Chudoba a sociální vyloučení - esej

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej pojednávající o chudobě a sociálním vyloučení. Text popisuje, co je to chudoba, její základní koncepty, i jak chudobu měříme. Vypisuje kritéria pro stanovení chudoby, včetně řešení chudoby a jejích indikátorů. Uvádí jak tabulku chudých domácností podle různých typů chudoby, tak tabulku českých domácností podle výše průměrného měsíčního příjmu. V závěru definuje sociální vyloučení.

Obsah

1.
O problému chudoba
1.1.
Co je to chudoba
1.2.
Základní koncepty chudoby
1.2.1.
Subjektivní a objektivní
1.2.2.
Absolutní a relativní
1.3.
Chudobu měříme
1.4.
Kritéria pro stanovení chudoby
1.5.
Řešení chudoby
1.6.
Indikátory chudoby
2.
Chudé domácnosti podle různých typů chudoby v zemích a regionech EU a v České republice (v %) - tabulka
3.
České domácnosti podle výše průměrného měsíčního příjmu na 1 člena – tabulka
4.
Sociální vyloučení
5.
Závěr

Úryvek

"O problému chudoba lze hovořit už od vzniku lidstva. Jde o jev přítomný i v současné době jak v rozvojovém světě, tak i v zemích, které se dnes řadí mezi špičku nejvyspělejších zemí. Jedním z důležitých úkolů je vytvořit nástroje k řešení chudoby a soustavně dbát o tvorbu podmínek a klimatu, které by vedly k předcházení vzniku chudoby. Myslím si, že pokud nebude docházet k předcházení vzniku chudoby, bude se chudoba stále prohlubovat a bude jí postiženo čím dál více lidí.
Chudoba je stav, kdy lidé nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby v míře, kterou společnost v dané době uznává jako minimální či nezbytně nutnou. Lidé nejsou schopni získat vlastními silami prostředky k tomu, aby zajistili vlastní existenci. Chudoba je důsledkem toho, že člověk nemá rovný přístup k příjmům a bohatství. Je vymezována jako hmotná nouze, ale i jiné nouze (např. sociální, bytovou aj.). Je faktem nižšího životního standardu. Je problémem širším, protože ovlivňuje chování člověka, postoje, zařazování a místo ve společnosti. Dnes se proto všeobecně říká, že chudobu by neměli připustit ani jednotlivci ani společnost jako celek. V přístupech k chudobě by se měly odrážet etické normy. Podle mě by se měli lidé snažit si zachovat etické normy, i když se lidé ocitají v chudobě nebo na její hranici. Je to pro ně asi hodně těžké, ale důležité pro společnost.
Existuje řada aktivit zaměřených na zmírňování chudoby a sociálního vyloučení, které se tím zabývají např. Unesco, Radou Evropy aj. institucemi.
Za chudé země jsou často považovány ty, v nichž HDP v přepočtu na obyvatele je nižší než 600 dolarů. K takovým zemím se dnes řadí cca 60 států světa.
Úkol sociální politiky – alespoň přijatelným způsobem chudobu zvládnout a řešit – je nadmíru závažný a složitý.
Jsou rozlišovány dva základní koncepty chudoby: subjektivní a objektivní.
Koncepty subjektivní chudoby vycházejí z toho, zda se lidé cítí být chudými či nikoli. Jsou založeny na hodnocení vlastní životní situace jedincem či domácností. Výpověď o chudobě není dostatečně přesná a zpravidla je vždy nadhodnocena.
Koncepty objektivní chudoby vycházejí z analýz sociálněekonomických informací o životních podmínkách v dané společnosti a respektují také makroekonomické souvislosti. Jsou stanovovány zpravidla státem nebo jinou autoritou. Chudoba je výsledkem odborného posouzení a společenského konsenzu. Slouží ke stanovování oficiálních hranic chudoby.
Absolutní chudoba je dána subsistenčním minimem, tedy prostředky, které umožňují uhradit potřeby holého přežití v dané společnosti.
Relativní chudoba vychází z rozložení příjmů ve společnosti a je pohyblivá v závislosti na vývoji celkové příjmové úrovně. Obvykle je určena jistou vzdáleností od průměrného životní-ho standardu (např. průměrného čistého příjmu připadajícího na osobu).
Časté jsou i další chudoby, jako je např. moderní chudoba, stará chudoba (staří, nemocní a postižení jedinci, osamělé matky apod.), nová chudoba (nezaměstnaní, neúplné rodiny), sekundární chudoba zdůrazňující zpravidla určité specifické skutečnosti vedoucí k chudobě."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 3 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
V práci je opominut zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2902/Zaverecna_zprava_2005.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18126
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse