Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cíle výuky na základní škole

Cíle výuky na základní škole

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje cílům výuky na základní škole. Představuje a hodnotí cíle na základě pozorované vyučovací hodiny.

Obsah

1.
Zadání
2.
Pojem cíl výuky
3.
Klasifikace výukových cílů
4.
Požadavky na správné vytyčování cílů
5.
Vymezování výukových cílů
6.
Některá aktivní slovesa, použitá p. uč. Eibenovou při vymezování cílů výuky
7.
Závěr

Úryvek

"Pojem cíl výuky
Cílem výuky chápeme zamýšlený, očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž vyučování dosahuje ve vědomostech, vlastnostech a dovednostech žáků. Cíl je tedy stav, kterého má být dosaženo. Zpravidla je vázán na časovou dimenzi.
Je-li finálním cílem výchovně-vzdělávacího procesu všestranný harmonický rozvoj osobnosti člověka, pak první podmínkou účinného řízení výuky je definovat přesně a konkrétně její cíle tak, aby bylo možno sledovat, kontrolovat a měřit jejich dosahování.

Klasifikace výukových cílů
Světově nejznámějším pokusem o klasifikaci výukových cílů jsou příručky vypracované početným týmem am. pedagogů pod vedením B. S. Blooma. Ten je rozčlenil na oblast cílů kognitivních, afektivních a psychomotorických.
Do kognitivní (poznávací) oblasti patří především osvojování vědomostí a intelektuálních dovedností. Afektivní (postojová, emocionální) oblast učení zahrnuje osvojování postojů, vytváření hodnotové orientace aj. Psychomotorická oblast učení zahrnuje osvojování psychomotorických dovedností, jako např. tělesný pohyb, řeč, psaní, kreslení, pracovní zručnost… – tj. při činnostech vyžadujících nervosvalovou koordinaci.
Taxonomie kognitivních cílů podle Blooma

Ta se skládá ze šesti hierarchicky uspořádaných kategorií:
1. Znalost (zapamatování)
2. Porozumění
3. Aplikace
4. Analýza
5. syntéza
6. Hodnotící posouzení

První kategorie zahrnuje cíle nejnižší úrovně. Pracuje s prvky jako jsou např. terminologie, fakta, konvence, klasifikace, kritéria, metodologie, přičemž se od žáka vyžaduje pouze jejich paměťové osvojení.
Dalších pět kategorií obecně označených jako intelektové schopnosti a dovednosti se již vztahují k organizaci učební látky.
Hierarchické uspořádání cílových kategorií vychází z hypotézy, že k dosažení vyšší cílové kategorie je nezbytné důkladné zvládnutí učiva na nižší úrovni osvojení. Tak k porozumění učivu je nutné jeho zapamatování, k aplikaci je nutné jeho porozumění, atd.

Požadavky na správné vytyčování cílů
1) Konzistence – vnitřní vazba cílů, vyplývající z podřízenosti nižších cílů cílům vyšším
2) Přiměřenost – cíle mají být náročné, ale současně i splnitelné
3) Jednoznačnost – cíl má být formulován takovou formulací, která nepřipouští více výkladů jeho smyslu jak různými učiteli, tak žáky
4) Kontrolovatelnost – vlastnost cíle,zajišťující možnost zjistit,zda cíle bylo dosaženo či nikoli."

Poznámka

Práce obsahuje stránkovou tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse