Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Čína - maturitní otázka 15/15

Čína - maturitní otázka 15/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se ve stručných bodech zabývá Čínskou lidovou republikou. Přináší základní informace týkající se jejího povrchu, vodstva, podnebí či administrativního členění. Uvádí hlavní odvětví čínského průmyslu, nejvýznamnější nerostné suroviny a pěstované plodiny. Podrobněji se věnuje problémům Číny, stavu jejího životního prostředí a také se zmiňuje o historických událostech dvacátého století. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Itálie, Španělsko a Portugalsko - maturitní otázka 14/15.

Obsah

1.
Poloha
2.
Reliéf
3.
Vodstvo
4.
Ostrovy
5.
Moře
6.
Podnebí
7.
Hlavní město
8.
Administrativní členění
9.
Státní zřízení
10.
Náboženství
11.
Obyvatelstvo
12.
Jazyk
13.
Měna
14.
Hospodářství
14.1.
Průmysl
14.2.
Těžba nerostných surovin
14.3.
Energetika
14.4.
Zemědělství
14.5.
Ekonomika
15.
Města
16.
Problémy Číny
17.
Životní prostředí
17.1.
Půda
17.2.
Voda
17.3.
Ovzduší
17.4.
Desertifikace
18.
Historie

Úryvek

"Moře: Žluté moře, Východočínské moře, Taiwanský průliv, Jihočínské moře
Podnebí: Peking v severovýchodní Číně má studené zimy a horká léta s přiměřeným množstvím srážek. Šanghaj leží ve východní oblasti střední Číny, má mírné zimy a vysoké množství srážek. Na jihovýchodě je vlhké subtropické podnebí, na západě je podnebí velmi drsné. Tibet má velmi studené zimy a málo srážek.

Hlavní město: Peking
Administrativní členění: Čínská lidová republika má vícestupňový správní systém. Na nejvyšší úrovní stojí provincie, Tchaj – wan – Čína ho řadí mezi své provincie, ale fakticky nad ním nemá žádnou moc
Státní zřízení: republika – vláda jedné strany (komunistické strany)
Náboženství: buddhismus, taoismus, konfucianismus
Obyvatelstvo: Číňané, Mongolové, Tibeťané, Korejci, Kazachové, ….
Jazyk: mandarínská čínština
Měna: čínský juan

Hospodářství:
a) Průmysl – textilní průmysl (levná prac. síla), porcelán, hedvábí, těžký průmysl, elektrotechnický průmysl, čínské výdaje na zbrojení rostou nejrychleji na světe (druhé místo za USA)
b) Těžba nerostných surovin – černé uhlí, ropa, zemní plyn, železo, wolfram, rtuť, cín, vzácné kovy
c) Energetika – hlavně tepelné elektrárny, Tři soutěsky (Jang-c'-ťiang) – největší vodní elektrárna na světě
d) Zemědělství – rýže, tabák, ječmen, bavlna, proso, čaj, čirok, chov – prasat, ovcí, koz, rybolov
e) Ekonomika – 90. léta – rychlý hospodářský růst, jenž trvá dodnes, Čínská ekonomika v roce 2005 předstihla britskou a v roce 2007 německou, dostala na třetí místo na světě, v roce 2010 už předstihla i Japonsko a dnes je druhou největší státní ekonomikou světa

Města: Šanghaj, Hong Kong
Problémy Číny: přelidnění – politika jednoho dítěte (preferováni chlapci => méně dívek), dětská práce, znečištění řek, půdy i ovzduší, stále vyšší spotřeba energie, porušování lidských práv např.: svobody slova – vláda kontroluje všechna média v zemi včetně internetu (spor Googlu s Čínskou vládou kvůli cenzuře), propastné rozdíly mezi úrovní života ve městech a na vesnicích"

Poznámka

Práce obsahuje 1 mapu, rozsah čistého textu je cca 1,5 strany. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d87782ead0a6.zip (108 kB)
Nezabalený formát:
Cina_MO.doc (132 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse