Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Civilizace Sumerů - slovensky

Civilizace Sumerů - slovensky

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která si klade za cíl přiblížit vývoj sumerské civilizace, nejprve zachycuje legendu o původu Sumerů a poté jejich civilizaci v základních bodech charakterizuje včetně zmínky o eposu o Gilgamešovi. Následují poznámky o některých společenských zvyklostech a kněžském stavu a dále městech a obchodu, k němuž se váže vznik sumerského písma. Poté práce sleduje vývoj sumerského státu od poloviny 3. tisíciletí po zánik říše.

Obsah

1.
Úvod
2.
Původ Sumerů
3.
Civilizace Sumerů
4.
Sexuální a partnerský život, kněžstvo
5.
Města a obchod
6.
Stát a právo Sumerů, dějiny jeho panovníků
7.
Cesta k zániku
8.
Závěr
9.
Přílohy

Úryvek

"1 Príchod Sumerov na územie Mezopotámie

Ak chápeme svet v protiklade k pojmu zem ako prírodu premenenú ľudskou existenciou, zisťujeme ho na tejto zemi okolo 4. tisícročia pred n.l.. Okolo tohto tisícročia začala vznikať na rozsiahlej holej náplavovej rovine v južnej Mezopotámii medzi Eufratom a Tigrisom prvá vyspelá civilizácia. Po roku 3800 pred n.l. v dôsledku častých dažďov stúpli moria, ktoré spôsobili potopy v nížinách a sú zdrojom povestí o potope ako to vystihuje písomný nález Georgea Smitha, ktorý znie nasledovne: ,,Stretli sa strašlivé búrky, koľko ich je, a rozbesnela sa všeničiaca potopa. Keď sedem dní a sedem nocí priam katovali vzduté vodstvá zem, mohutná archa zmietala sa vo víchrici na ozrutánskych vlnách, zjavil sa Utu, svetlo rozdávajúc nebu, zemi. Tu Ziusudra poodchýlil okienko na obrovskej arche a Utu, héros, zoslal svoje lúče do mohutnej archy. Ziusundra, kráľ a vládca, pred bohom na tvár padol, kráľ obetoval bohu vola, na dôvažok barana dal zabiť“ (Helmut, Uhlig.1983.Sumeri, s. 59). Väčšina odbornej literatúry túto legendu nepotvrdzuje a tak otázka ich pôvodu ostáva naďalej otvorená.

2 Existencia Sumerov

Avšak do známej histórie vstúpili Sumeri až okolo roku 3000 pred n.l., kedy už je doložená existencia viacerých mestských štátov. Ich rasová a jazyková príslušnosť zostáva problémom, hoci asýriológovia vďaka starovekým jazykovým príručkám objaveným pri výskumoch asýrskeho mesta Ninive vedia čítať sumerské texty. Sumeri mali rozvinutý obchod, písomníctvo, architektúru, živili sa poľnohospodárstvom, rybolovom a chovom dobytka. Sú autormi najstaršieho známeho písma – klinového. Sumeri si sami kládli otázku svojho pôvodu. Nepýtali sa však ,,odkiaľ“ ale ,,ako“. Ako sa na svete ocitli hľadali v bájach. Život Sumerov podľa ich predstáv ovládajú štyri živly: nekonečné nebo, búrlivý vietor, úrodná zem a hučiaca pôda. Pôvodní obyvatelia vytvorili početné malé sídla, z ktorých sa postupne vytvorili malé mestá. Bohatstvo tejto kultúry priťahovalo stále nové národy, ktoré sa tu usadzovali. Národ Sumerov predstavoval prvú z prisťahovaleckých vĺn. Sumerské mestá medzi sebou často bojovali. Dôkazom týchto bojov je Epos o Gilgamešovi, ktorý je jednou z najstarších epických básnických skladieb na svete. Tento epos je o hľadaní nesmrteľnosti a je jedným z najznámejších výtvorov sumerskej kultúry a vykresľuje údel človeka, ktorý mu bol určený osudom. Opisuje ľudský údel. Podľa neho je ľudským osudom krátko pobývať na zemi a celý svoj život zasvätiť bohom. Nesmrteľnosť sa v mezopotámskej mytológii podarilo dosiahnuť iba Uta-napištim so svojou manželkou, ktorí mali údajne ako jediní prežiť veľkú potopu. Pomocou veštenia, ktoré tu bolo veľmi rozšírené, mali ľudia poznať svoj osud dopredu, ale mali sa ho snažiť zmeniť. Mali poznať svoj osud, zmeniť ho, alebo sa s ním zmieriť a podriadiť sa mu. Prijatie a podriadenie sa svojmu osudu bolo považované za hrdinstvo. Osud bol chápaný ako niečo nemenné. Tak ako mená sumerských kráľov bola pred sto rokmi ešte neznáma aj väčšina miest, ktoré Sumeri vybudovali. Nikto nevedel, či patria k mýtu alebo skutočnosti. Bez archeológie by bol ranný vek Mezopotámie doposiaľ neznámy. Tajomstvo Sumeru pozostáva z hliny prikrytej pieskom. Sumeri v strachu pred potopami začali na svojom území stavať veže. Stavali veže, ktoré mali podľa nich siahať až do neba, aby sa priblížili bohom. Tieto veže – zikkuraty – plnili náboženskú funkciu a sú chápané ako hrobky. Neustále ohrozenie zvonku stupňovalo význam boha a moc jeho zástupcu, kňazského dieťaťa. Ten sa z hlavy mesta, určenej bohom postupne stával vládcom. Jeho funkcie sa postupne posúvali z náboženských na svetské a čoraz viac sa približoval moci bohom. Počas vykopávok v 20. storočí sa zrodil zvláštny objav. Archeológovia našli päť mŕtvol ležiacich vedľa seba vo zvažujúcom sa hrobe. Okrem medených dýk a hlinených pohárov nemali pri sebe nič, z čoho by sme mohli usúdiť, že šlo o zvyčajný spôsob pochovávania. Neskôr sa takéto nálezy začali stávať pravidelnosťou a nachádzali sa hroby, kde ležali vedľa seba piati ľudia či už v jednom, alebo vo viacerých radoch. Pravdepodobne sa jednalo o ľudské obety."

Poznámka

Součástí práce je mapa a text básně o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27180
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse