Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Člověk a společenská krize - osnova maturitní otázky

Člověk a společenská krize - osnova maturitní otázky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje osnovu ke zpracování maturitní otázky Člověk a společenská krize ze základů společenských věd.

Obsah

1.
Globalizace kultury
2.
Masová kultura
3.
Úloha a vliv médií
4.
Sociální normy a patologie
5.
Sociální deviace
6.
Důležité pojmy

Úryvek

"MO 4 Člověk a společenská krize
Globalizace kultury – Globalizace sama o sobě
Masová kultura a masová komunikace – definovat pojmy
- konzum a konzumní společnost
- masmédia
Úloha a vliv médií – médium = prostředek
- Marshall McLuhan – horká média X chladná média
Religiozita a rodina v současné společnosti – vysvětlit pojem religiozita
(Rodina -> MO 1)
Sociální normy a patologie
- pojem sociální norma – vysvětlit
- dělení norem
- pojem sociální patologie – vysvětlit
- co obecně platí?
- Herbert Spencer
Sociální deviace – pojem
- negativní a pozitivní
- primární a sekundární
- sociální deviace a postmoderní společnost
- kořeny sociální deviace – vnitřní X vnější
Odumírání lidskosti? – „banální zlo“
Pojmy k MO 4 : Teorie kulturního přenosu, Xenofobie, extremismus, tolerance"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b1fe0518063.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Clovek_a_spol_krize_osnova_MO.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse