Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Člověk toužící porozumět a Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 1/2

Člověk toužící porozumět a Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 1/2


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje osnovu maturitních otázek z filozofie Člověk toužící porozumět a Velké dědictví. Shrnuje základní pojmy a tematické body, který by měly u zkoušky zaznít. Následující část série naleznete zde a href="http://www.seminarky.cz/-26018">Velké dědictví - osnovy maturitních otázek z filozofie 2/2 .

Obsah

1.
Člověk toužící porozumět
1.1.
Filosofie
1.2.
Svět
1.3.
Zdroje a východiska filosofování
1.4.
Mythos - logos
1.5.
Aletheia - doxa
1.6.
Náboženství, ideologie, filosofie, věda
2.
Velké dědictví
2.1.
Předfilosofické myšlení
2.2.
Myšlení orientu
2.3.
Antická filosofie
2.4.
Renesanční filosofie
2.5.
Novověk
2.6.
Ontologie, gnozeologie a praktická filosofie

Úryvek

"MO 23
Člověk toužící porozumět
• Filosofie – kdo přemýšlí? -> když přemýšlí filosofuje?
- kdy se filosofuje?
- kdo filosofuje?
-fil a sofia
• Svět – vidění světa vcelku (pověst Království slepých)
- reálný svět X představy
- koncepční X optický realismus
• Zdroje a východiska filosofování – údiv, pochybování, nejistota
- vyřešíme všechny naše otázky?
- najdeme odpovědi, které chceme?
• Mythos – logos – co je to mýtus? -> encyklopedie X filosofie
- přechod od mýtu -> pochybování o mýtu
• Alétheia – doxa – rozdíl mezi těmito pojmy, vysvětlit je
• Náboženství – ideologie – filosofie – věda – objasnit tyto pojmy
- jak se co ovlivňuje?
- existuje čistá věda? Čistá ideologie?


MO 24
Velké dědictví
• Předfilosofické myšlení – myšlení přírodních národů
- jak se dívali na svět?
- filosofovali?
- jejich pojetí času
• Myšlení orientu – bohužel zatím nedokážu spojit názor sociologa, psychologa, filosofa, ekonoma atd. Zapracuji.
• Antická filosofie – tři etapy -> předsokratovská, vrcholné období, helénismus
-patristika a scholastika
-vrcholné období = sofisté, Sokraté, Platon, Aristoteles
-pojetí času – změna?
• Renesanční filosofie – člověk vstupuje do popředí
- jak funguje společnost?
-jak funguje příroda? Vesmír?
-Koperník, Galileo Galilei – a přece se točí
-utopie
• Novověk – vědění je moc – Bacon
- náš mozek je prázdná tabule – Lock
- věda není možná? Ano i ne.
• Ontologie, gnozeologie a praktická filosofie – vysvětlit pojmy"

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51346a421130a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Clovek_touzici_porozumet_Velke_dedictvi_osnovy_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse