Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Co musíte umět k maturitě ze SPS

Co musíte umět k maturitě ze SPS


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky a odpovědi, které by student měl umět u maturitní zkoušky ze SPS.

Obsah

1.
Obsah učiva potřebného k maturitě ze SPS

Úryvek

"1. Normalizace ve strojírenství, technická dokumentace
- význam, vysvětlení ; druhy a označení technických norem; technická dokumentace a její zpracování dle norem (výkresový list, měřítka zobrazení, čáry, písmo,…); druhy výkresů a jejich charakteristiky; vyhledávání normalizovaných součástí, mezních úchylek a tolerancí ve strojnických tabulkách; práce s diagramy a tabulkami, vyplňování popisového pole, seznamu položek, tabulek doplňujících rozměrů pro řetězová a ozubená kola,…

2. Šroubové spoje
- princip šroubového spoje; hlavní části; náčrt spoje 2 součástí šroubem se šestihran. hlavou, se šestihran. maticí a podložkou; náčrt spoje 2 součástí lícovaným šroubem, s korunovou maticí, podložkou; náčrt spoje 2 součástí zašroubovaným šroubem se šestihran. hlavou a pružnou podložkou; druhy a materiály šroubů a matic; pojištění šroubových spojů; druhy závitů;výpočet šroubů na tah, určení tlaku v závitech šroubu a matice a výšky matice;výpočet lícovaného šroubu na smyk; renovace závitů

3. Spoje kolíky a čepy
- princip spoje kolíkem; účel a použití kolíkových spojů + náčrty; druhy a materiály kolíků; náčrt spoje 2 součástí kolíkem příčným i podélným a výpočet kolíku na smyk a otlačení; princip spoje čepem + náčrt; použití spojů čepem; druhy a materiály čepů; výpočet čepů na ohyb a otlačení; pojištění spojů čepem

4. Spoje hřídele s nábojem
- rozdělení; náčrty spojů s popisem, jejich charakteristiky, použití a vzájemné porovnání z různých hledisek; návrh pera dle zadání, jeho pevnostní kontrola a zakótovaný náčrt drážky pro navržené pero v hřídeli a náboji; tlakové spoje, výpočet přesahu pro spojení zadaného hřídele a náboje

5. Svarové, nýtové, pájené a lepené spoje
- princip spojů, jejich porovnání a použití; přehled svarových spojů a náčrty s vysvětlením; výpočet tupého svaru na tah a smyk, výpočet koutového svaru zatíženého kolmou silou, k výpočtům kótované náčrty; zásady pro navrhování svařovaných konstrukcí; zobrazování svarových spojů na výkresech; druhy nýtových spojů a nýtů - doplnit náčrty; materiály nýtů; výpočet jednostřižného nýtového spoje + kótovaný náčrt

6. Potrubí a armatury
- účel; hlavní a doplňující části potrubí - přehled, jejich funkce, náčrty; základní veličiny potrubí; materiály a spojování trub a trubek; určení světlosti potrubí a tloušťky stěny trubky; uložení potrubí; kompenzátory; izolace a ochrana proti korozi; uzavírací a pojistné armatury; měřící armatury; kreslení a značení potrubí"

Poznámka

střední průmyslová škola karvin

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54302a34c0b93.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Co_by_se_melo_umet.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse