Seminarky.cz > Čtenářský deník > Velký čtenářský deník > > Čtenářský deník: česká literatura od 20. století 2/2

Čtenářský deník: česká literatura od 20. století 2/2


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Velký čtenářský deník

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je souborem 12 zápisů do čtenářského deníku popisujících díla české literatury 20. století. Jednotlivé zápisy se věnují ději, postavám, časovému a místnímu zasazení, kompozici, jazyku, žánru, motivům a tématům děl. Nejvíce pozornosti se obvykle dostává ději, informace o kompozici, jazyku, žánru nebo motivech jsou stručnější. Předchozí část práce naleznete zde Čtenářský deník: česká literatura od 20. století 1/2.

Obsah

1.
Oldřich Mikulášek: Agogh
1.1.
Titul
1.2.
Téma
1.3.
Kompozice
1.4.
Jazyk
1.5.
Žánr
1.6.
Celkový smysl
2.
Václav Havel: Audience
2.1.
Děj
2.2.
Postavy, místo a čas
2.3.
Kompozice
2.4.
Jazyk
2.5.
Žánr
2.6.
Celkový smysl
3.
Karel Šiktanc: Český orloj
3.1.
Téma
3.2.
Místo a čas, motivy
3.3.
Kompozice
3.4.
Jazyk
3.5.
Žánr
3.6.
Celkový smysl
4.
Pavel Kohout: Hodina tance a lásky
4.1.
Děj
4.2.
Postavy, místo a čas
4.3.
Kompozice
4.4.
Jazyk
4.5.
Žánr
4.6.
Celkový smysl
5.
Karel Čapek: Hordubal
5.1.
Děj
5.2.
Postavy, místo a čas
5.3.
Kompozice
5.4.
Jazyk
5.5.
Žánr
5.6.
Celkový smysl
6.
Jiří Kratochvíl: Lehni, bestie!
6.1.
Děj
6.2.
Postavy, místo a čas
6.3.
Kompozice
6.4.
Jazyk
6.5.
Žánr
6.6.
Celkový smysl
7.
Vladislav Vančura: Markéta Lazarová
7.1.
Děj
7.2.
Postavy, místo a čas
7.3.
Kompozice
7.4.
Jazyk
7.5.
Žánr
7.6.
Celkový smysl
8.
Ludvík Vaculík: Loučení k panně
8.1.
Děj
8.2.
Postavy, místo a čas
8.3.
Kompozice
8.4.
Jazyk
8.5.
Žánr
8.6.
Celkový smysl
9.
Milan Kundera: Nesmrtelnost
9.1.
Děj
9.2.
Postavy, místo a čas
9.3.
Kompozice
9.4.
Jazyk
9.5.
Žánr
9.6.
Celkový smysl
10.
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka
10.1.
Děj
10.2.
Postavy, místo a čas
10.3.
Kompozice
10.4.
Jazyk
10.5.
Žánr
10.6.
Celkový smysl
11.
Jaroslav Durych: Rekviem
11.1.
Děj, postavy, čas
11.2.
Kompozice
11.3.
Jazyk
11.4.
Žánr
11.5.
Celkový smysl
12.
Vladislav Vančura: Rozmarné léto
12.1.
Děj
12.2.
Postavy, místo a čas
12.3.
Kompozice
12.4.
Jazyk
12.5.
Žánr
12.6.
Celkový smysl

Úryvek

"Agogh
Oldřich Mikulášek
1971 Lyrika

Verše z let 1969 – 71, které vyšly 1980 v zahraničí a doma po smrti autora v roce 1989.

Autor o názvu titulu Agogh říká toto: „… je to jméno ta zvaného básnického hrdiny, ale raději řeknu lyrické postavy, která se zjevně ukáže jen ve dvou Metaforách. Je to postava proměnlivá, ne viditelná. I v ostatních básních je obsažena – ne utajena. Je nenápadnější, ale stále se chce podobat člověku, obyčejnému člověku, kterého vzněcuje, znepokojuje i mučí tento neobyčejný lidský život. Báseň je jeho prostor, z něhož vychází – a žije potud, pokud se udrží v myslích a srdcích čtenářů. Ale udraží se jen v myslích vzrušených a v srdcích se zrychleným tepem – a pro toto musí něco udělat.“

1. Téma

Mimořádně hořká, marnost a rezignaci evokující poezie.
Autor se vzpírá klasifikaci a strnulé tematizaci.
Mikuláškova lyrika není sošná, idealizovaná, nikdy nestojí nad věcí. Promlouvá jak na svou obranu, tak na svou obžalobu. Těží ze silných instinktů, ze smutku, vzteku, bázně a milostného vytržení a místy snad z pomezí šílenství.

Časté motivy ptáka, srdce, vína a krve.

2. Kompozice

Mikuláškova poezie má polyfonní základ, vyslovuje se v cyklech a v trsech metafor.

4 části:
Metafory (7 básní) – přenesené, obrazné pojmenování na základě podobnosti;
Nekrology (4 básně) – písemný nebo ústní projev o životě a významu zesmulého;
Fantómy (6 básní) – přízraky, vidiny, přeludy, citové prožitky na základě předstvy;
Meandry (17 básní) – zákruty řeky, nebo také pásový ornament z vodorovných a svislých čar.

3. Jazyk

Mnohonásobné větné členy („Jsou bytosti útlé, tiché, nejsoucí.“), paralelismy, kontrasty.
Přímé i obrazné významy.
Gradace („Budeš nahá až na duši. / A duše na samu pravdu. / A pravda nahá až do krve, / které jak vína si nahnu, / ach, vína z těch černých moruší. / Pak žízní po tobě zprahnu. / Jak naposled. Jak po prve.“).
Personifikace („Dřevce trčí z prsou vinohradu …/ - Ach, zabili ho, ležím vedle něho –„).
Oxymoróny (ptám se samého ptaní; žízeň vypíjí se; bojí se i strach).
Paradoxy („jehla v prstech / jako by šlo o vše, / rakety naježené / jako by nešlo o nic“).
Sarkasmy a parodie („že by se měl cítit / jak se nikdy necítil / i když se necítí, jak se cítil vždycky“).
Zvuky a šumy v řeči („těch Bójí Boha Bojícího se / vlasních svých hlOUBek“, „anebo SpíŠ je jen SnáŠel / S neSlyŠnoStí maceŠkového květu / a lyŠajů noČních …“, „ že tiCHO se CHOUlilo / zaCHUmelené pelem / a a Chápal …“).
Náhodné rýmy a asonance (gestu – stesku, olší – o mši, vnitřním - zjitřním).
Aluze – parafrázování výroků („Matematikové všech zemí, spojte se.“).
Vulgarismy.
Bástické figury: epanoastofy, anafory.

4. Žánr

Básnická sbírka.
Meditativní poezie času v nás.
Podněty vitalismu, lidové a pololidové poezie s jejich zpěvností i triviální drastikou, velkoměstský civilismus, moravský expresionismus a zčásti i surrealismus.
Hymnicko-litanický tvar. (Hymnus – píseň k oslavě boha; oslavný liturgický zpěv, velebná skladba vznešeného obsahu; chvalozpěv. Litanie - obšírný výklad, často něco vypočítávající, vyčítavý, naříkavý apod., dlouhá řeč vůbec.)
Poezie tvoří svobodné variace na jurodivou (bláznivou; od pokládaný za „božího člověka“, slabomyslný) jednotu života.
Trýznivé detaily každodennosti i suchá fakta.

5. Celkový smysl

Existenciální sbírka veršů táhnoucí k tajemství a problémům bytí. Nenávratná koncepce bytí. Rozpornost a různost v lidském životě. Život jako panika nejistého bytí, nicoty slavnost. Básník médiem poezie.

Citace:
MIKULÁŠEK, Oldřich. Agogh. Doslov Josef Peterka. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1989. 84 s."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25091
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse