Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Cvičení z lidských zdrojů - materiály a požadavky

Cvičení z lidských zdrojů - materiály a požadavky


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je obsahuje stručně definované pojmy a požadavky k zápočtu. Bod Lidé charakterizuje přístup lidí k sobě samým (univerzalismus, difúznost, individualismus...), Příroda se věnuje postavení člověka v přírodě a Čas poukazuje na vnímání času. Souvislejší část textu se charakterizuje inzerát, assessment centrum a vyjednávání.

Obsah

1.
Požadavky k zápočtu
2.
Lidé
3.
Čas
4.
Příroda
5.
Inzerát
6.
Assessment Centre
7.
Vyjednávání

Úryvek

"B. ČAS
Sekvenční = orientace na současnost, (algoritmus, dochvilnost „čas jsou peníze“
X
Synchronní = souběžně více věcí na jednou
- minulost a plány do budoucna formují naše nynější chování
- ukazuje, jak si koho vážím

C. PŘÍRODA
Vnitřně = lidé věří, že mohou ovládat přírodu svou vůli
- Američan se japonsky učit nebude
- Američan říká“ jsem dost silný, abych porazil druhého“
x
Vnější zaměření = člověk žije v přírodě jako její součást

INZERÁT – nabídka zaměstnání
Měl by obsahovat:
1. Název práce (pracovního místa, zaměstnání)
2. Stručný popis práce (pracovního místa, zaměstnání) a charakteristiku činnosti podniku
3. Místo, kde se bude práce vykonávat
4. Název a adresa podniku
5. Požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi a další schopnosti a vlastnosti uchazeče
6. Pozor na diskriminační prvky! (ne věk, pohlaví, stav, atd.)
7. Pracovní podmínky, tj. plat, ostatní odměny a výhody, pracovní doba a režim,…
8. Možnosti dalšího vzdělání a rozvoje
9. Pokyn pro uchazeče, jak, kde a do kdy by se měl o místo ucházet
10. Dokumenty požadované od uchazeče o zaměstnání

- vše zakomponovat do pracovní smlouvy."

Poznámka

Práce je soupisem pojmů, které nemají žádnou vnitřní organizaci a strukturu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b46fe2de12c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Cviceni_z_lidskych_zdroju.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse