Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Czech Republic - maturitní otázka z angličtiny

Czech Republic - maturitní otázka z angličtiny


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá ČR. Obecně ji charakterizuje, popisuje povrch, klima, obyvatelstvo a jeho rozložení v regionech, ekonomickou situaci a vývoj průmyslu u nás. Věnuje se zemědělství, nerostným zdrojům ale i politické situaci a polickému systému, státním znakům a uvádí velmi stručnou historii ČR. Jeden odstavec je věnován přírodním zajímavostem.

Obsah

1.
Situace
2.
Povrch, klima
3.
Populace
4.
Ekonomika, zemědělství, přírodní zdroje
5.
Přírodní zajímavosti
6.
Politický systém, státní znaky
7.
Stručná historie

Úryvek

"Political system: System of government has three main parts: legislative – parliament, the executive – by president and government, and judical – by courts, supreme courts. Czech parliament is divided into two parts – chamber of deputies – 200 members, which were voted for 4 years and The Senate – 81 members voted for 2, 4 or 6 years. Every 2 years is renewed one-third of Senate. Head of our republic is president. He is elected every five year by parliament and he can be voted two-time.

President is leader of our army power, he represents our state abroad, he presented new professors and he has right Veto, so he can return some law. We have plural

political system: Civic Democratic Party, Civic Democratic Union Christian Party, Social Democratic Party, Left Block, Czech-Moravian Communist Party, Green Party."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45265d83e0a90.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
The_Czech_republic.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse