Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > D - prvky - maturitní otázka

D - prvky - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka představuje D - prvky. Informuje o postavení těchto prvků v periodické soustavě prvků. Zabývá se jejich výskytem, výrobou a vlastnostmi, včetně sloučenin. Charakterizuje železo a ocel.

Obsah

1.
Postavení d-prvků v periodické soustavě prvků a jejich charakteristika
1.1.
Výskyt
1.2.
Výroba
1.3.
Vlastnosti
1.4.
Barevnost sloučenin
1.5.
Sloučeniny d-prvků
1.6.
Koordinační sloučeniny
2.
Železo
2.1.
Výskyt
2.2.
Výroba
2.3.
Výroba železa ve vysokých pecích
3.
Ocel
3.1.
Způsoby výroby oceli
3.2.
Druhy ocelí

Úryvek

"Postavení d-prvků v PSP a jejich charakteristika
- jsou přechodné prvky I.B – VII.B skupiny
- skupina těchto prvků je typická nepravidelným zaplňováním orbitů. Pro první přechodnou řadu platí, že vyšší oxidační číslo prvků ve sloučeninách je dáno součtem naspárovaných elektronů

Výskyt
- většina přechodných prvků se nachází v přírodě v sloučeninách (oxidy, sulfidy, uhličitany, křemičitany atd.)
- ušlechtilé nebo málo reaktivní prvky se nachází v přírodě ryzí nebo ve slitinách (Cu, Pt,. Pd, Au …) lehké a těžké kovy platinové

Výroba
- získávají se z rud redukčními pochody
- nejčastější redukční činidla jsou
a) uhlík v podobě koksu (př. Fe, Zn, Cd)
b) hliník, např. V, Cr, Mn (Cr2O3 + 2Al Al2O3+Cr)
c) hořčík, vápník, vodík
d) elektrolýzou (např. výroba Al)

Vlastnosti
- všechny přechodné prvky jsou kovy (tvrdé, kujné, mají vysokou teplotu tání a varu, dobré tepelné a elektrické vodiče)
- tvoří vzájemně slitiny nebo též s jinými kovy
- většinou reagují s kyselinami, pouze některé jsou ušlechtilé a jsou odolné vůči kyselinám (Cu, Ag, Au, Pt) – mají kladný standardní potenciál a jsou schopny redukovat kationty H3O+
- tvoří koordinační sloučeniny s různými oxidačními čísly, projevuje se to různou barevností sloučenin
- stálost sloučenin s různými oxidačním číslem závisí na pH prostředí, vazebných poměrech ve sloučeninách, stálostí jejich elektronové konfigurace

Barevnost sloučenin
- sloučeniny přechodných prvků jsou barevné a paramagnetické, což obvykle souvisí s neúplně obsazenými d-orbitaly těchto prvků (MnO4 – fialové, CuII – modré, Cu2O – červený, CrIII – zelené, CrO42 – žluté, Cr2O72 – oranžové)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3905b99392a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
D_prvky_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse