Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > D- prvky, výroba železa a oceli

D- prvky, výroba železa a oceli


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce popisuje obecné vlastnosti d-prvků, mezi které patří i železo. Věnuje se i stručnému popisu vlastností železa, jeho výskytu, užití a nakonec podrobně zpracovává výrobu surového železa, oceli a slitin.

Obsah

1.
D-prvky
2.
Železo
3.
Výroba slitin
4.
Výroba oceli
5.
Tepelné zpracování ocele

Úryvek

"VÝSKYT- většinou ve sloučeninách
-ušlechtilé nebo málo reaktivní se vyskytují v přírodě ryzí nebo ve slitinách
ELEKTRONOVÁ KONFIGURACE-valenční elektrony jsou v orbitalech ns a (n-1)d

ŽELEZO

VÝSKYT- 5% litosféry
-v minerálech-hematit-krevel
-Fe2O3
-magnetit-magnetovec
-Fe3O4
-pyrit-FeS2
-limonit- hnědel
-4. Nejrozšířenější prvek
-ve vesmíru- víme díky meteoritům
VLASTNOSTI-stříbrobílý lesklý kov
-nepříliš tvrdé
-dá se dobře opracovávat
-hodně reaktivní
-rychle oxiduje
-neušlechtilý kov
SUROVÉ ŽELEZO-nemá žádné využití
-zpracovává se do slitin
KVALITU ŽELEZA UDÁVÁ- obsah C- obsah C>2,11% - nekujné, křehké
-litina a surové železo
-obsah C<2,11%- je kujné
-ocel
VÝROBA- vyrábí se ve vysoké peci
-suroviny-železné rudy
-struskotvorná přísada- vápenec
-zdroj tepla- koks
-redukční činidlo- CO vzniklý z koksu
-vysoká pec-30-50 m vysoká
-průměr 15 m
-vyzděná žáruvzdorným materiálem
-plášť je zvenku chlazen
-shora se plní koksem, železnou rudou a vápencem
-dole se vhání předehřátý vzduch
-Vzduch reaguje s koksem: 2C + O2= 2CO
-jedná se o exotermní reakci
-teplota směrem vzhůru klesá
- při teplotě 500-800°C- se železná ruda nepřímo redukuje CO
-2 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2
- Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2
-FeO + CO = Fe + CO2
-současně se začíná rozkládat vápenec za vzniku oxidu vápenatého
-finální redukce oxidu železnatého - při teplotách 1000-1200°C
-FeO + C = Fe + CO
-oxid vápenatý a železnatý reagují s oxidy hlušiny a vytváří strusku
-struska má jinou hustotu než roztavený kov, takže se fáze mohou vypouštět zvlášť
-železo se v dolní části sytí uhlíkem, který snižuje teplotu tání až o 400°C
-do železa jsou přidávány i jiné látky
-surové železo je kovový roztok s rozpuštěnými doprovodnými prvky

VÝROBA LITIN

-ve slévárnách
-snižuje se obsah Mn, Si, S
-TYPY LITIN- šedá- obsahuje uhlík ve formě grafitu
-hodně Si, málo Mn
-poměrně měkká a dobře se obrábí
-bílá-velký obsah Mn a málo Si
-nedá se pilovat a těžko se obrábí
-speciální"

Poznámka

Práce obsahuje menší obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: d-prvky_vyroba_zeleza_a_oceli.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
D-prvky_vyroba_zeleza_a_oceli.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse