Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dagmar Moravcová: Výmarská republika - výpisky

Dagmar Moravcová: Výmarská republika - výpisky

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vypisuje obsah jednotlivých kapitol knihy Dagmar Moravcové Výmarská republika. Obsah je pán formou souvislých textů, přičemž klíčové pasáže jsou zvýrazněny tučně.

Obsah

1.
Vnitropolitická situace v Německu v závěru války
2.
Listopadová revoluce 1918
3.
Uzavření příměří
4.
Přeskupení politických stran 1918/1919
5.
Lednový puč 1919 a volby do Národního shromáždění
6.
Pařížská mírová konference
7.
Výmarská ústava
8.
Kappův puč a volby 1920
9.
Válečné reparace a londýnské ultimátum 1921
10.
Rozdělení Horního Slezska
11.
Janov a Rapallo
12.
Konec politiky plnění
13.
Problém reparací a okupace Porúří 1923
14.
Stresemannovy kabinety: ukončení pasivní rezistence, stabilizace měny a zachování integrity státu
15.
Vnitropolitická stabilizace a volby 1924
16.
Dawesův plán
17.
Cesta k Locarnu
18.
Locarno
19.
Hospodářská stabilizace a prezidentské volby 1925
20.
Vstup Německa do Společnosti národů. Německo-sovětská berlínská smlouva. Volby 1928
21.
Konec Stresemannovy éry – obtíže velké koalice a její rozpad
22.
Světová hospodářská krize a vlády Brüningových prezidiálních kabinetů
23.
Konec Brüningovy vlády
24.
Prezidentské volby 1932 a Brüningův pád
25.
Papenův prezidiální kabinet
26.
Dvojí volby do říšského sněmu 1932
27.
Poslední dny republiky

Úryvek

“ Vnitropolitická situace v Německu v závěru války

Již roku 1914 hlasovala část poslanců v říšském sněmu proti poskytnutí válečných půjček. Karl Liebknecht již v prosinci 1914, později i pozdější předseda USPD Hugo Haas a dalších 19 poslanců, jejichž radikální část později vytvořila skupinu „Spartakus“. V dubnu 1917 se pak odštěpila radikální část odpůrců války od sociální demokracie (SPD) i organizačně a vytvořila levicovější Nezávislou sociálně demokratickou stranu (USPD). Z většinové SPD se tak stala Většinová sociálně demokratická strana Německa (MSPD) Téhož roku byla v Königsbergu založena nacionalistická Německá vlastenecká strana propagující další vedení války. Jejím předsedou se stal Wolfgang Kapp, mezi významné členy patřil i velkoadmirál Alfred von Tirpitz. 8. ledna 1918 vydal prezident Wilson svých „čtrnáct bodů“, jež byly určitými směrnicemi pro vyjednávání o míru. V Německu měl největší ohlas bod o právu sebeurčení národů, který by se dal uplatnit i proti vítězné Dohodě. Největší nevoli však vzbudily požadavky na navrácení Alsaska-Lotrinska Francii a vytvoření nezávislého polského státu s přístupem k moři. Vzhledem k porážkám na západní frontě změnilo III. OHL (Nejvyšší velení pozemní armády) svou předchozí taktiku a podpořilo požadavek parlamentarizace (odpovědnost za porážku měly převzít právě strany mírové rezoluce). 29. září Ludendorff a Hindenburg přesvědčili císaře Viléma II., že Německo válku prohrálo a musí tedy požádat prezidenta Wilsona o příměří. Ludendorf proto navrhl vytvoření nové vlády „na širším základě“. Dohoda stran parlamentní většiny se týkala reforem volebního práva, tj. zavedení všeobecného volebního práva ve všech zemích, včetně Pruska a souhlasu s vyklizením oblastí obsazených německou armádou okamžitě po uzavření míru. Strana Centrum (Z) byla však proti republice a požadovala zachování monarchie. Proti zachování monarchie se nestavěl ani předseda sociálních demokratů Friedrich Ebert, požadoval ale jmenování nového kancléře. Tento tlak nakonec přiměl Viléma II. 3. října 1918 ke jmenování nového kancléře prince Maxe Bádenského. K zavedení parlamentního systému v monarchii došlo 28. října vydáním zákona o změně říšské ústavy, která výrazně oslabovala císařskou moc (císař mohl vyhlásit válku nebo uzavřít mír jen se souhlasem říšského sněmu, ministři byli zodpovědni přímo parlamentu atd.). Den poté se pak uchýlil císař do Spa, kde sídlil německý generální štáb.

Listopadová revoluce 1918

Proti novým opatřením se postavilo nejdříve velení loďstva, aby údajně zachránilo čest německého námořnictva. Velení proto vydalo z vlastní vůle rozkaz lodím ve Wilhelmshavenu (dnes Bremerhaven) vyplout na moře, což ale námořníci odmítli. Kvůli tomu ale následovali ze strany velení tvrdé tresty a 1. listopadu vypukla vzpoura v Kielu, ke které se o dva dny později přidali i dělníci z dolů a vzpoura postupně zasáhla i další přístavy (Brémy, Hamburg, Lübeck). Od 7. listopadu se dalo mluvit o revoluci, která se postupně rozšířila do celého Německa – v Bavorsku byli svrženi Wittelsbachové, v čele vzbouřenců byl Kurt Eisner (USPD). Mnichovská rada dělníků vojáků převzala moc v celém Bavorsku a prohlásila ho za „svobodný stát“ (Freistaat). Tlak na odstoupení na císaře sílil v Berlíně, později se k tomuto tlaku přidal i Ebert, který pochopil, že nebude stačit jen pouhá výměna na trůně, jinak by hrozila sociální revoluce. Teprve 8. listopadu se k požadavkům sociální demokracie připojily i ostatní strany „většiny“ a souhlasily i s dalšími reformami (ženské volební právo). Situace se vyhrotila 9. listopadu, kdy povstal Berlín a dělníci vyšli do ulic. Max Bádenský mezitím obdržel zprávu o přípravách Vilémovi abdikace, kterou nechal s předstihem uveřejnit v tisku. Předal také úřad kancléře Ebertovi. Císař se vzdal oficiálně trůnu až 28. listopadu, korunní princ Vilém pak 1. prosince. O formě státu (monarchie, republika) nebylo zcela jasno, proto Eberta rozhněval jeho stranický kolega, který z balkonu říšského sněmu proklamoval 9. listopadu „německou republiku“. Krátce nato vyhlásil Liebknecht „svobodnou socialistickou republiku Německo“. 10. listopadu pak došlo s vedením USPD k dohodě o vytvoření prozatímní vlády, tzv. rady lidových pověřenců (RLP). Téhož dne byla vláda představena shromáždění berlínských dělníků a vojáků v cirkuse Busch, kde byla uznána jako legitimní vláda republiky. Mezi významné členy vlády patřili např. Ebert, Schiedmann, Haas, Barth. Revoluci se nedalo v podstatě zabránit, a to i přes započatou demokratizaci. Vinu na tom nesla neochota císaře odstoupit, chybné rozhodnutí námořnictva, strnulost celého společenského systému a neúnosná hospodářská a sociální situace."

Poznámka

Práce je velmi přehledně členěna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11397
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse