Dahrendorf Ralf


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Stručné představení tohoto politologa a sociologa. Úvahy - o transformační rychlosti, ústavní reformě, ekonomických reformách, společenské reformě, o nebezpečích, která mohou současnému člověku hrozit: populismus, demografické časované bomby (populační exploze v zemích třetího světa a tempo stárnutí ve vyspělých státech), bezdomoví, vykořenění, zranitelnost demokracie. Pojetí globalizace - „revizionistické“ pojetí, konkurenceschopnost na globálním trhu, předpokládaný vývoj, nůžky mezi mzdami, klientismus. Teorie konfliktu a sociálního konfliktu - příčiny, předpoklady, význam. Další pojmy v tom významu, v jakém je používá autor - homo sociologus, masový člověk, alienace, byrokracie.

"NEBEZPEČÍ:
- populismus = pokus mobilizovat city tam, kde je namístě racionální debata; nebezpečný
- 2 demografické časované bomby: populační exploze v zemích třetího světa a tempo stárnutí ve vyspělých státech
- demokratická politika a volný trh nemají schopnost vytvářet pocit bezpečí, domova, zakořeněnosti, to je nezbytná
podmínka pro lidskou existenci, bez ní se ztrácíme v cizím světě, jsme anomičtí; anómie (bezdomoví, vykořenění)
se s demokracií a trhem nesnášejí
- demokracie je lehce zranitelná (11.září 2001 ->přísné kontroly na letištích – kde je hranice? Neomezují svobodu?)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c2c2546045b.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
DAHRENDORF.doc (20 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse