Název Goodness Staženo

Média

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

829x

Dotazník - teorie

Charakteristika dotazníku. Dělení - vstupní část, druhá část, konec. Jak tvořit otázky. Typy otázek - uzavřené, otevřené, polozavřené, příklady, škálo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

723x

Sociologie výchovy - Rodina - přednáška

Jedná se o zápisky z přednášky z předmětu Sociologie výchovy. Přednáška pojednává o rodině ze sociologického hlediska a obsahuje její charakteristiku,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

629x

Sociologie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

390x

Studijní materiál ze sociologie

Práce formou krátkého a stručného přehledu definuje sociologii, její předmět, vznik a vývoj. Věnuje se nejznámějším sociologům a jejich myšlenkám. Cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

329x

Sociální skupiny

Práce se zabývá charakteristikou sociálních skupin. V první části je uvedena definice skupiny, její dílčí znaky a dělení. Dále se práce věnuje vrstevn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

245x

Konflikty

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

227x

Dahrendorf Ralf

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

225x

Téze k psychologii a sociologii v podnikání

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie, Sociologie

224x

Sociologie

Práce předkládá poznatky ze sociologie. Definuje a charakterizuje pojem sociologie, věnuje se jejímu vzniku. Uvádí základní směry v sociologii, nahlíž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

212x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]