Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce vysvětluje pojem daň, funkce daně, členění daní (naši daňovou soustavu) a nakonec jednotlivé konstrukční prvky daně. U každého pojmu je několik příkladů.

Obsah

1.
Pojem daň
2.
Funkce daně
3.
Členění daní
4.
Konstrukční prvky (daňový subjekt, předmět daně, základ daně, zdaňovací období, sazby daně, slevy na dani, odpočty, nezdanitelné minimum, vynětí z předmětu daně, osvobození od daně, výběr daní)

Úryvek

"POJEM DAŇ
Daň je povinná, zákonem uložená peněžní platby, která plyne do SR, je neekvivalentní, neúčelová a nenávratná
• povinná - omezuje svobodu jednotlivce, patří mezi základní občanské povinnosti, což je upraveno zákonem
• plyne do SR - státu, obci, kraji, státnímu fondu, nadnárodní společnosti (část nepřímých daní i do rozpočtu EU)
• nenávratná - není to půjčka, daňovému subjektu nevzniká žádný nárok
• neekvivalentní - díl, kterým subjekt přispívá do SR, nemá vztah k tomu, co bude čerpat
• neúčelová - subjekt, který platí, neví, co z jeho podílu bude financováno, nevzniká mu žádný nárok
• peněžní plnění - daně se hradí vždy v Kč

FUNKCE DANĚ
a) fiskální - pomocí daňové soustavy musí být ve veřejném rozpočtu soustředěny takové prostředky, které zabezpečí potřeby
• státu (bezpečnost, obrana, správa, školství, kultura, věda, výzkum, SZ)
• krajů a obcí (komunikace, osvětlení)
b) regulační - dílčím úkolem některých daní je regulace spotřeby některých komodit

ČLENĚNÍ DANÍ
PŘÍMÉ DANĚ DANĚ Z PŘÍJMŮ daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
srážková daň z příjmů
MAJETKOVÉ DANĚ daň z nemovitých věcí daň z pozemků
daň ze staveb a jednotek
daň silniční
daň dědická
daň darovací
daň z nabytí nemovitých věcí
NEPŘÍMÉ DANĚ VŠEOBECNÉ DANĚ daň z přidané hodnoty
VÝBĚROVÉ DANĚ spotřební daně daň z minerálních olejů
daň z lihu
daň z piva
daň z vína
daň z tabákových výrobků
ekologické daně daň ze zemního plynu
daň z pevných paliv
daň z elektřiny
KONSTRUKČNÍ PRVKY DANĚ
Daňový subjekt
- osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň
- FO, PO nebo více spojených osob (společné zdanění)
- je jím plátce, poplatník i správce daně

Plátce - daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností
Poplatník - daňový subjekt, jehož předmět (příjem, majetek) je dani podroben; obvykle ji i sám platí, nese daň a eventuálně ji i odvádí; krátí jeho disponibilní příjem
Správce daně - příslušný státní orgán, kterému plátce daň poukazuje, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, a který ukládá sankce v případě neplnění daňových povinností (finanční úřady, celní úřady - vykonávají správu spotřebních daní)

Registrace k daním
- všichni plátci se musí registrovat u finančního úřadu
- registrace je povinná:
• při zahájení podnikání do 30 dnů po získání oprávnění podnikat
• při vzniku povinnosti daň vybírat nebo na ni srážet zálohy do 15 dnů ode dne této povinnosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547e1e4d809be.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Dan_a_jeji_konstrukcni_prvky_3.12..doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse