Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daň z nemovistostí a daňová politika ČR v této oblasti

Daň z nemovistostí a daňová politika ČR v této oblasti

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá daní z nemovitostí. První kapitola popisuje historický vývoj majetkových daní až po současnost, včetně jejich významu. Další kapitola obsahuje zařazení daně mezi majetkové daně a její postavení. Následuje vlastní vymezení daně z nemovitostí, její legislativní vymezení a rovněž průřez jejím vývojem v podobě přehledu jejích novelizací. Podrobněji je rozebrána nynější novela zákona o dani z nemovitostí. Další kapitola se věnuje vlastní technice daně z nemovitostí, jejímu vyměření, výpočtu a výběru. Hodnotí daň z nemovitostí z pohledu jejího výnosu do veřejných rozpočtů, včetně zhodnocení ostatních majetkových daní. Závěr přináší celkové zhodnocení postavení této daně v rámci daňového systému ČR, její změny v souvislosti s daňovou reformou a možný vývoj do budoucna.

Obsah

0.
Úvod
1.
Majetkové daně
2.
Vymezení daně z nemovitostí
2.1.
Legislativní úprava daně z nemovitostí
2.2.
Významné novely zákona o dani z nemovitostí
3.
Technika daně z nemovitostí
3.1.
Daň z pozemků
3.2.
Daň ze staveb
3.3.
Přiznání k dani nemovitostí
4.
Výnos majetkových daní ve vztahu k veřejným rozpočtům
5.
Daně z nemovitostí z hlediska kritérií optimální daně
6.
ČR a EU - pozice daně z nemovitostí
7.
Daň z nemovitostí s pohledu reformy veřejných financí
8.
Budoucnost daně z nemovitostí
9.
Závěr

Úryvek

"Daň z nemovitostí v roce 2008 a 2009
Zákon č. 261/2007 Sb. a zákon č. 1/2009 Sb., novelizují zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Úpravy daně z nemovitostí z let 2008 a 2009 se dějí v rámci daňově reformy a stabilizace veřejných financí.

Ukončuje se platnost korekčních koeficientů 0,3 a 0,6 (tedy koeficienty pro obce do 300 a 600 obyvatel). V případech, kdy tyto koeficienty byly obcemi stanoveny se použijí hodnoty koeficientů stanovené zákonem podle počtu obyvatel obce a to ve výši 1,0 pro všechny obce do 1000 obyvatel. Důvodem je snaha o určité narovnání, aby menší obce nebyly finančně znevýhodněny.
Obec může podle zákona o dani z nemovitostí pro stavební pozemky, obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům, byty a ostatní samostatné nebytové prostory stanovit obecně závaznou vyhláškou pro jednotlivé části obce koeficient o jednu kategorii vyšší nebo o jednu až tři kategorie nižší než je hodnota stanovená zákonem, a to v rozmezí zákonných hodnot, tj. 1,0 až 5,0.
Nově vzniká místní koeficient. Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.
Rovněž však v tomto směru dochází k omezení pro místní koeficient v případě pozemků typu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost (dříve louka, pastvina), u nichž již daňovou povinnost aplikací násobného koeficientu navýšit nelze. O tom, které to jsou pozemky v rámci katastru obce rozhoduje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
Dále se ruší osvobození od daně ze staveb u nových staveb (dříve bylo 15 let) a také u staveb, kde bylo provedeno zateplení a izolování domu (dříve bylo 5 let). Osvobozeny od daně ze staveb zůstávají stavby po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy (zůstává 5 let)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Práce obsahuje vložený soubor ve formátu MS PowerPoint (*.ppt) s tabulkami a komentářem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16879
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse