Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daň z nemovitostí, daňová politika ČR v této dani

Daň z nemovitostí, daňová politika ČR v této dani

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na „Daň z a daňovou politiku České republiky v této oblasti“. První kapitola popisuje podstatu této daně a její legislativní vymezení. Další kapitola se věnuje už vlastní technice daně z nemovitostí, jejímu vyměření, výpočtu a výběru. Následuje zhodnocení daně z přidané hodnoty z pohledu jejího výnosu do veřejných rozpočtů a celkové vystihuje její přednosti a nevýhody. Práce se také zabývá budoucím vývojem této daně z pohledu změn a výnosů v důsledku ekonomické krize V závěru přináší celkové zhodnocení postavení této daně v rámci daňového systému ČR, její změn v souvislosti s daňovou reformou a možný vývoj do budoucna.

Obsah

Úvod
1.
Podstata daně z přidané hodnoty a její legislativa
2.
Technika daně z přidané hodnoty
2.1
Předmět daně z přidané hodnoty
2.2
Daňový subjekt u daně z přidané hodnoty
2.3
Základ daně z přidané hodnoty
2.4
Výpočet výše daně z přidané hodnoty
2.5
Daňové přiznání a splatnost daně z přidané hodnoty
3.
Přednosti a nevýhody daně z přidané hodnoty
4.
Výnosy daně z přidané hodnoty
4.1
Rozpočtové určení výnosů daně z přidané hodnoty
4.2
Celostátní příjmy z daní z přidané hodnoty
4.3
Změny v DPH v důsledku ekonomické krize
ZÁVĚR
Seznam použité literatury
Seznam zkratek

Úryvek

“3 Přednosti a nevýhody daně z přidané hodnoty

Uplatňování DPH má řadu předností, ale zaznívají v této oblasti i záporné ohlasy. Avšak v současné době ve světě převažují většinou kladné názory, které opodstatňují působnost této daně. Přednosti daně z přidané hodnoty jsou následující:
• Neutralita. Daň z přidané hodnoty je neutrální vzhledem k volbě spotřebitelů a výrobců. Daň umožňuje zdanit spotřebu domácností s vyloučením výrobních vstupů. Rovněž umožňuje, aby konečný podíl DPH na ceně zboží či služby odpovídal zákonem stanovené sazbě. Daň tedy vylučuje možnost dalšího zdanění již zdaněného výrobku či služby. Daň je v tomto smyslu nediskriminující – neznevýhodňuje komodity s vyšším počtem stupňů zpracování nebo s různými podíly spotřebitelské ceny na velkoobchodní nebo výrobní ceně.
• Spolehlivost výdajů pro stát. DPH umožňuje získat vyšší výnosy ze zdanění spotřeby, a to zvláště proto, že rozšiřuje zdanění spotřeby o služby. Rovněž snižuje distorze ve výběru spotřebitelů a je odolná vůči daňovým únikům. Z tohoto důvodu je řazena mezi jednu z nejvýnosnějších nepřímých daní.
• Odolnost vůči daňovým únikům. Svým charakterem poskytuje DPH lepší ochranu před daňovými úniky. „Systém refundací daně na základě evidence o dani, zaplacené z inputů, snižuje daňové úniky, neboť plátce daně staví do řetězu, v němž má každý zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboží. Dodavatelé jsou si vědomi, že o jejich inputech a zdanitelných outputech existují doklady, k nimž má finanční úřad přístup. Dokonce ani v situaci, kdy finanční úřady pro nával práce nemohou všechny doklady ověřovat, si plátci nemohou dovolit unikat dani, neboť existuje potenciální kontrola.“
• Možnost zdanit služby. DPH značně zvyšuje úspěšnost při zdaňování služeb, u nichž všeobecně existuje větší možnost daňových úniků. U této daně je cena stejná jak pro plátce, tak i pro neplátce. Poskytovateli služeb tak nevzniká problém rozdílu mezi konečnou a výrobní spotřebou. V tomto smyslu lze zahrnování služeb do zdanění chápat jako rozšíření daňové základny, což přináší vyšší daňový výnos. Avšak najdou se i služby, u kterých tato daň selhává. Jedná se o primární finanční služby, u kterých je obtížné identifikovat přidanou hodnotu, proto nejsou tyto služby obvykle zahrnovány do předmětu daně.
• Výhodnost pro mezinárodní obchod. S rostoucí provázaností zahraničního obchodu stoupá význam omezení daňových distorzí v mezinárodním obchodu u tohoto typu daně. Technika DPH umožňuje vývoz bez daně, a tak mají do určité míry všichni dovozci stejné podmínky.
• Transparentnost. Ta spočívá v tom, že vylučuje jakoukoli nahodilost a zdaňuje jak služby, tak i zboží. Jde zároveň o jakousi „čistou daň“, protože dodavatel odvádí státu jen tu část daně, která připadá na jeho přidanou hodnotu.
Nevýhody daně z přidané hodnoty jsou následující:
• Náročnost přechodu na tuto daň. Zavedení DPH je procesem administrativně a politicky velmi náročným, zvláště v zemích se stabilizovanou ekonomikou, kde je zapotřebí velmi silný politický tlak, aby byla tato daň nově zavedena. Veřejnost je nucena překonat přirozený odpor k zavedení „zcela nové“ daně, je nutno provést registraci subjektů daně a vyškolit je v jejím používání. Problémem je také technická stránka započtení vstupů u dříve zakoupených výrobních zařízení. Rovněž je problematické stanovení daňové povinnosti u kontinuálních nabídek s kontraktními cenami nasmlouvanými ještě před zavedením DPH..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16884
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse