Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se stručně věnuje problematice dani z příjmu fyzických osob. Charakterizuje předmět a konstrukci daně. Uvádí algoritmus výpočtu. Definuje jednotlivé skupiny příjmů, i výpočty daně pro různé daňové skupiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konstrukce daně
3.
Předmět daně §3
4.
Algoritmus výpočtu
5.
Příjmy osvobozené od daně §4
6.
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky §6
7.
Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti
8.
Příjmy z pronájmu § 9
9.
Ostatní příjmy § 10
10.
Dary
11.
Vybrané daňové výdaje
12.
Vybrané nedaňové výdaje
13.
Výpočet daně ze společného základu daně manželů

Úryvek

"7. Vybrané daňové výdaje
Výdaje- náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů dle zákona lze zahrnout do daňových výdajů v prokázané výši. Jsou-li některé z výdajů omezeny zákonem, lze je do daňových výdajů zahrnout pouze v zákonem stanovené výši.
Zákon stanoví,že výdaji-náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také:
odpisy a zůstatková cena hmotného a nehmotného majetku,
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
nájemné /u finančního leasingu dle podmínek ZDP/,
daně a poplatky /zaplacená daň z nemovitostí, zaplacená daň z převodu nemovitostí, zaplacené poplatky vztahující se k činnostem z nichž příjmy podléhají dani, silniční daň, daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka, příjem z výhry v loteriích,sázkách a jiných podobných hrách u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně ve výši 20 % podmínkou je,aby výhra nebo cena byly v nepeněžním plnění/,
rezervy a opravné položky,
výdaje na pracovní cesty,
škody způsobené živelní pohromou a neznámým pachatelem,
pohledávky /postoupení pohledávek, odpis pohledávek/,
cenné papíry /daňovým výdajem je úhrn hodnot cenných papírů vymezených zvláštními právními předpisy, které se ve zdaňovacím období prodaly a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje/
neodpisovaný majetek a technické zhodnocení /daňovým výdajem je vstupní cena majetku vyloučeného z odpisování, pozemků do výše příjmů z jejich prodeje a zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem po ukončení nájmu a to jen do výše uhrazené pronajímatelem/
účetní odpisy /účetní odpisy v souladu se zákonem o daních z příjmů, účetní odpisy drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a aktivní opravné položky k úplatně nabytému majetku/
majetek z restituce /daňovým výdajem je majetek,který lze odpisovat,dále poskytnuté služby a zásoby - pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev dle zvl. předpisů, vypořádacího podílu nebo likvidačního zůstatku družstva a jsou použity k podnikání/
odstupné za uvolnění bytu /daňovým výdajem je náhrada za uvolnění bytu poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky,že uvolněný byt začne být využíván vlastníkem pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo pronájem nejdéle do dvou let od uvolnění a bude takto využíván nejméně po dobu dalších dvou let/
výdaje na pořízení karet na slevy /daňovým výdajem jsou i výdaje-náklady na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně spojené s reklamou jeho činnosti a to u fyzických osob s příjmy dle § 7. Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka lze uplatnit výdaje na pořízení karty pouze v poloviční výši/
směnky, právo opce /daňovým výdajem je cena pořízení směnky o níž je účtováno jako o cenném papíru, zvýšena o naběhlý alikvotní úrokový výnos a to jen do výše příjmu z jejího prodeje, nakoupená opce se v okamžiku realizace vyúčtuje do nákladů/
výdaje na restaurování uměleckého díla /jen do výše příjmů z jeho prodeje sníženého o cenu pořízení uměleckého díla/

8. Vybrané nedaňové výdaje
Výdaje na nákup hmotného a nehmotného majetku /daňovým výdajem nejsou výdaje-náklady na pořízení majetku a pozemků včetně splátek a úroků z úvěrů spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich pořizovací ceny/
Odměny členů statutárních orgánů /např. odměny členů představenstva a členů dozorčí rady, pozor daňovým výdajem je však odměna jednatele s.r.o./
Pokuty a penále /s vyjímkou smluvních pokut a úroků z prodlení/ "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse