Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daně, daňová soustava, státní rozpočet - maturitní otázka

Daně, daňová soustava, státní rozpočet - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka nejdříve heslovitě definuje základní pojmy z daňové soustavy. Sleduje rozdělení daní. Seznamuje s druhy přímých a nepřímých daní. Krátce je pojednáno o státním rozpočtu a jeho druzích.

Obsah

1.
Historický vznik daní
2.
Požadavky na koncepci daňové soustav
3.
Funkce daní
4.
Principy daní
5.
Rozdělení daní
5.1.
Přímé
5.2.
Nepřímé
6.
Druhy přímých daní
6.1.1.
Daň z příjmů právnických osob
6.1.2.
Daň z příjmů fyzických osob
6.1.3.
Silniční daň
6.1.4.
Daň darovací
6.1.5.
Daň dědická
6.
1. Daň z nemovitosti
7.
Druhy nepřímých daní
7.1.
DPH
7.2.
Spotřební daň
7.3.
Ekologická daň
8.
Státní rozpočet
8.1.
Vyrovnaný, schodkový, přebytkový

Úryvek

"Spotřební daň
Existuje ze 2 důvodů:1) Jakési ekologické hledisko, stát se snaží, aby spotřebitelé toho použili
co nejméně.
2) Zdravotní hledisko – aby si lidé nekazili zdraví
Výrobky na které spadá spotřební daň: 1) výrobky z ropy- paliva, maziva
2) líh a lihoviny
3) pivo a víno
4) tabákové výrobky
Plátcem není obchodník, ale výrobce. Plátci jsou všichni, kteří výrobky kupují.
Podání daňového přiznání u spotřební daně je do 25. dne následujícího měsíce, splatnost daně 40 dnů po skončení zdaňovacího období.

Osvobození od spotřební daně: paliva, maziva a motorová nafta používaná jako paliva pro mezinárodní vnitrostátní leteckou nebo vodní přepravu osob nebo nákladů.
- líh, který vchází do výroby potravinářských kosmetických a mydlářských výrobků, také líh při výrobě léků.
- tento líh by měl být znehodnocen, denaturován (má zápach)

Ekologické daně
- od roku 2008 se vybírají ze: zemního plynu, pevných paliv, elektřiny
- plátci daně jsou výrobci a prodejci
- povinnost přiznat daň dnem, kdy byl plyn, paliva nebo elektřinu dodány konečnému spotřebiteli.

Daň z příjmů fyzických osob
U daně z příjmů je plátce a poplatník tatáž osoba.
Srážková daň se liší od daní z příjmů takto:
- sráží se přímo při výplatě příjmů
- sráží ji ten, kdo příjem vyplácí a ten ji také odvádí správci daně.
- neobjevuje se v daňovém přiznání
- základ daně se rovná daňovým příjmům
Nejčastější příjmy, které se takto zdaňují, jsou příjmy z úroků (z vkladů, cenných papírů), podíly na zisku u s. r. o., výhry a prohry z pracovních smluv.


Daň z příjmů fyzických osob
1) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
2) příjmy z podnikání
3) příjmy z kapitálového majetku
4) příjmy z pronájmu
5) ostatní příjmy"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5082c7824b07a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Dan_danova_soustava.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse