Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daně jako příjem státního rozpočtu

Daně jako příjem státního rozpočtu

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá daňovou problematikou. Nazírá na daně jako na příjem státního rozpočtu. Popisuje funkci daní, cel, i poplatků. Věnuje se charakteristice daňové soustavy České republiky. Uvádí současný přehled všech povinných daní a definuje, za jakých podmínek mají být hrazeny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Daně - charakteristika, funkce daní, cel a poplatků
3.Daně jako jeden z příjmů státního rozpočtu
4.Daňová soustava ČR
5.
Závěr

Úryvek

"Úvod
Trocha historie o vývoji státních příjmů:
Prvotní metoda získávání státních příjmů:
• prodej oprávnění, výsad a možnost konat nějakou činnost – zásada ekvivalence a to u poplatků,
• získání peněz pro potřeby státu bez nároku na protiplnění -
zásada neekvivalence a to u daní.
Starověk – Egypt, Řecko, Řím aj.
středověk - základy vzniku novodobých daní a poplatků -
regály – regální práva panovníka –tzv. regalia maiora (soudní, daňový) , regalia minora (celní, mincovní).
Středověk:
rozdíl mezi daněmi a poplatky byl formální, důležité bylo získat co nejvíc příjmů bez většího odporu.
Tomáš Akvinský – představitel scholastická filozofie – vladař má právo vybírat daně, ale peníze by měly být spravedlivě rozděleny.
Novověk:
– Jean Bodin – zdůvodnění nutnosti mít daně pro stát, který pak má zajistit potřeby občanů. Všechny vrstvy obyvatelstva by měly platit. Prosazoval rovnoměrné rozdělení zdrojů s preferencí sociálně slabých.
– Tzv. juristické teorie – 17. stol. – nutnost platit daně i bez odůvodnění proč. –Kašpar Klock - Německo
– Tzv. kameralistika – 18. století – praktická nauka o státním hospodářství – Německo, Rakousko i Česko. Aplikace tzv. domácího hospodaření do státního. Panovník má krýt státní potřeby z vlastního majetku. Daně z hospodářské činnosti jsou zdrojem státu jedině z nouze. Regalie byly příjmem panovníka.
– Merkantilisté – podporování státního podnikání jako příjem státu vedle daní o soukromých subjektů
– Anglie A. Smith - vychází z principu směny záležející v tom, že stát občanům zajišťuje obecně žádoucí nebo individuálně požadovaný prospěch.
– „Daně musí dopadat na rentu, zisk nebo mzdu nebo na všechny možné zdroje příjmů najednou.“ viz Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu Bohatství národů, Liberální institut, Praha 2001, s. 732
J.S.Mill - daň je zlo, povinná oběť k uspokojování společných potřeb
A.Wagner – zákl. povinnost občanů k pen. příspěvkům – všeobecná daňová povinnost
19. a 20. století - Německá klasická národohospodářská teorie – základní směr i pro české ekonomy – zahrnuje poplatky a daně do státních příjmů. Rozdíl spočívá v rozlišení speciální úplaty –tj. poplatky, od úplaty generální, tj. daně.
Česká škola – Karel ENGLIŠ – národohospodářská soustava. Daň je příspěvek pro podpůrnou úhradu veřejné správy podly osoby a věcné únosnosti poplatníka.
Rozlišuje ve státním hospodářství prvky:
– solidaristické, směřující ke kolektivnímu vlastnictví všech statků a k jejich rozdělování podle objektivních potřeb,
– prvky individualistické (státní podniky) a
– prvky kooperativní založené na společném vlastnictví všech občanů, kteří produkují prostředky bez podnikatelského zisku a rozdělují je za stejné ceny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14879
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse