Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Daňová evidence

Daňová evidence


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Přehledně vypracovaná otázka, která studentům představuje pojem daňová evidence, co je to a co tam patří.

Obsah

1.
Podnikatelské subjekty
2.
Charakteristika daňové evidence
3.
Deník příjmů a výdajů
4.
Evidence majetku a závazků

Úryvek

"3.1. Podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci
• Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou
• Fyzická osoba se stane účetní jednotkou pokud:
o Její obrat za kalendářní rok přesáhl částku 25 000 000Kč
o Se rozhodla dobrovolně vést účetnictví
o Je zapsána v obchodním rejstříku
3.2. Charakteristika daňové evidence
• Daňová evidence je obdobou dříve používaného jednoduchého účetnictví
• Neupravují ji však účetní předpisy, ale zákon o daních z příjmů
• Daňová evidence obsahuje údaje o:
o Příjmech a výdajích
o Majetku a závazcích podnikatele
3.3. Deník příjmů a výdajů
Zapisování příjmů a výdajů
• Hlavní součástí daňové evidence jsou údaje o příjmech a výdajích
• Vhodnou formou jejich zapisování je deník příjmů a výdajů
• Jeho závazná podoba není předepsána, záleží na předmětu činnosti a požadavcích podnikatele
• Do deníku příjmů a výdajů se zapisují hospodářské operace zejména na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů a bankovních výpisů
Průběžné položky
• Průběžné položky slouží k zaznamenávání převodu peněžních prostředků podnikatele z pokladny na běžný účet a z běžného účtu pokladny, příp. k pohybu peněz mezi více běžnými účty poplatníka
3.4. Evidence majetku a závazků
• Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, musí dle ZDP ještě zajistit evidenci majetku a závazků
• Jedná se zejména o tyto složky majetku a závazků:
o Hmotný majetek
o Zásoby
o Pohledávky
o Závazky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d7f55217210.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Danova_evidence_10.3..doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse