Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daňová politika

Daňová politika

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Tato práce se zabývá daňovou politikou ČR. Seznamuje nejen s funkcemi daní a typy daňové politiky, ale také s demotivačním efektem daní a šedou ekonomikou. Charakterizuje druhy daní, včetně daně z příjmů fyzických osob. Popisuje vyměření a výběr daně a způsob placení daně. Věnuje se nejen daňovému přiznání, nezdanitelné části základu daně a odečitatelné položce, ale také daňovému bonusu a zdaňovacímu období.

Obsah

1.
Úvod
2.
Funkce daní
3.
Typy daňové politiky
4.
Demotivační efekt daní
5.
Šedá ekonomika
6.
Druhy daní
6.1.
Daně přímé
6.2.
Daně nepřímé
7.Daň z příjmů fyzických osob
7.1.
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
7.2.
Příjmy z kapitálového majetku
7.3.
Příjmy z pronájmu
7.4.
Ostatní příjmy
8.
Vyměření a výběr daně
9.
Způsob placení daně
10.
Daňové přiznání
11.
Nezdanitelné části základu daně
12.
Odečitatelné položky
13.
Daňový bonus
14.
Zdaňovací období
15.
Shrnutí

Úryvek

"2. Funkce daní
Daně plní v rámci národní ekonomiky funkce, které vyplývají z celkové funkce veřejných financí. Je to:
• Alokační funkce
• Redistribuční funkce
• Stabilizační funkce
3. Typy daňové politiky
Určitý stát může realizovat daňovou politiku expanzivní, restriktivní nebo neutrální.
• Expanzivní daňová politika je tehdy, když je daňové břemeno snižováno.
• Restriktivní daňová politika je protikladem expanzivní.
• Neutrální daňová politika nepůsobí ani expanzivně ani restriktivně.

4. Demotivační efekt vysokých daní
Státní rozpočet je mocným nástrojem přerozdělování. K přerozdělování dochází hlavně dvěma kanály: prostřednictvím státních výdajů a prostřednictvím daňové soustavy.
Daňová soustava České republiky ke progresivní, což znamená, že lidé s vyššími příjmy platí vyšší daňové sazby než lidé s příjmy nízkými.
Pokud se stane přerozdělování intenzivním, může značně oslabit motivace k pracovním výkonům a tím růst celé ekonomiky. Někdy se přerozdělování ztotožňuje se sociální politikou. To je však omyl. Sociální politika je ruka, kterou stát podává lidem nacházejícím se v obtížné životní situaci, aby je motivoval k aktivní činnosti. Aktivní činnost následně vede k příjmům, které jsou zdaněny. Přerozdělování je ve svém důsledku vyplácení sociálních dávek např. nezaměstnaným občanům.
Vysoké daně oslabují motivace lidí k pracovním výkonům. Daně však také působí na rozhodování lidí mezi spotřebou a úsporami. Z toho plyne, že daně oslabují jak motivace k pracovním výkonům, tak i motivace k úsporám. Jsou-li daně vysoké, dávají lidé přednost volnému času před pracovním úsilím a spotřebě před úsporami. V důsledku toho je ekonomický růst nižší.

5. Šedá ekonomika (sféra naturálních protislužeb a daňových úniků)
Dalším důsledkem vysokých daní je vyhýbání se daním. Způsoby jsou velmi rozmanité a daňoví poplatníci jsou velmi vynalézaví. Vysoké daně motivují lidi ke svépomocným činnostem, protože z nich nemusí daně platit. Místo aby se lidé plně věnovali svým povoláním a ze svých příjmů kupovali služby specialistů, dělají si mnoho věcí sami, i když je dobře neumějí. To snižuje celkovou efektivnost ekonomiky a zpomaluje ekonomický růst. Při vysokých daních se také vyplácí poskytovat si vzájemné protislužby, protože kdyby si lidé své služby vzájemně prodali, museli by z nich odvést státu daně. Když si je poskytují jako vzájemné „naturální“ protislužby, daně platit nemusí.
Toto jsou legální způsoby vyhýbaní se daním, přičemž platí, že jsou-li daně vysoké, jsou i nelegální způsoby běžné. Při nízkých daních se lidem příliš nevyplácí riskovat daňový únik, neboť jim riziko postihu připadá příliš vysoké (zvažují výnosy a rizika).
Velikost šedé ekonomiky bude tím větší, čím vyšší budou daňové sazby.
Velmi nepříjemným důsledkem vysokého zdanění je také únik kapitálu do zahraničí. Vysoké daně mohou přimět zahraniční firmy (působící na území České republiky) k rozhodnutí přesídlit do zahraničí."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.mesec.cz/texty/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/; http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/dittrja1/verejne_finance/Studijni%20materialy%20k%20predmetu%20VERI.doc.; http://www.finance.cz/danovy-special/informace/dane/odpocty-slevy/.
Ostravská univerzita, Filosofická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse