Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Daňová soustava ČR

Daňová soustava ČR

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje stručné informace o daňové soustavě ČR, a jednotlivých přímých a nepřímých daních. Nejprve charakterizuje přímé a nepřímé daně a vyjmenovává je. Poté se věnuje popisu a předmětu jednotlivých přímých i nepřímých daní.

Obsah

1.
Daňová soustava ČR
2.
Daně přímé - charakteristika
2.1.
Daň z příjmu fyzických osob
2.1.1
Předmět daně
2.1.2
Osvobození od daně
2.2
Daň z příjmu právnických osob
2.2.1
Předmět daně
2.2.2
Základ daně
2.3
Daň z nemovitostí
2.4
Daň silniční
2.5
Daň dědická a darovací
2.5.1
Příbuzní v řadě přímé
2.5.2
Pobočná řada
2.5.3
Všechny právnické a fyzické osoby
2.6
Daň z převodu nemovitostí
2.7
Daň k ochraně životního prostředí
3.
Nepřímé daně - charakteristika
3.1
Daň z přidané hodnoty ( DPH )
3.1.1
Přidaná hodnota
3.1.2
Výpočet
3.1.3
Daňové přiznání
3.1.4
Uplatnění daně při dovozu a vývozu zboží
3.1
Daň spotřební
3.1.1
Z uhlovodíkových paliv a maziv
3.1.2
Z lihu a destilátů
3.1.3
Z piva a vína
3.1.4
Z tabáku a tabákových výrobků
3.1.5
Postup zdanění

Úryvek

“ • daně nepřímé - charakteristika

nepřímé daně
• daň z přidané hodnoty (5% a 22% )
• spotřební daň - z uhlovodíkových paliv a maziv
- z lihu a destilátů
- z piva a vína
- z tabáku a tabákových výrobků

1. daň z přidané hodnoty DPH = procentuální sazba /22% - základní, 5% - snížená /, která tvoří největší příjem státního rozpočtu (20% celkových rozpočtových příjmů )
• plátci jsou podnikatelé registrovaní u finančního úřadu jako plátci DPH
• povinnost registrace k DPH vzniká, jestliže obrat podnikatele bez DPH byl za rok vyšší než 10 milionů Kč nebo byl obrat vyšší než 750 000 Kč za po sobě následující tři měsíce
• tyto osoby jsou povinny se zaregistrovat u správce daně - FÚ - nejpozději do 20. dne v měsíci, kdy přesáhly daný obrat tzv.povinná registrace
• je možná také registrace na vlastní žádost bez ohledu na obrat v průběhu zdaňovacího období
• pro výpočet je nutné evidovat daňové doklady
• plátce je povinen vést záznamy o přijatých a uskutečňovaných zdanitelných plnění a evidovat zvlášť přijaté a vystavené daňové doklady

přidaná hodnota = rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků a služeb a náklady na materiál
při jeho výrobě
- skládá se z mezd, úroků a zisků přidaných k produktu danou firmou

výpočet - z evidence uskutečněných a zdanitelných plnění na konci zdanitelného období sečte plátce daň na výstupu / tj. daň, kterou vybral od svých odběratelů / a od ní odečte daň na vstupu /daň, kterou zaplatil dodavatelům /. Provede tzv. odpočet daně a výsledek odvede FÚ jako svou daňovou povinnost

daňové přiznání - plátce je povinen předložit správci daní do 25. dnů po ukončení zdanitelného období ( stejná je i splatnost daňové povinnosti )
- při nedodržení termínu FÚ uloží pokutu a za každý den prodlení plátce platí penále

uplatnění daně při dovozu a vývozu zboží
dovoz zboží - dovezené zboží podléhá DPH
- daňový doklad je písemné celní prohlášení potvrzené celním orgánem
- výpočet provádí celní orgán
vývoz zboží - osvobozen od platby DPH
- kontrola - zboží musí být skutečně vyvezeno"

Poznámka

Text je silně zhuštěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11013
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse