Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Daňová soustava fyzických osob

Daňová soustava fyzických osob

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručným úvodem do problematiky daňové soustavy fyzických osob. V obecném úvodu zjistíme, jaká je funkce daňové soustavy, struktura státního rozpočtu a co jsou principy zdanění. Zbytek práce se autor věnuje druhům daní fyzických osob, u každé z nich vymezuje předmět a základ daně.

Obsah

1.
Daňový systém ČR obecně
2.
Principy zdanění uplatňované při tvorbě daňových zákonů
3.
Úloha státu v oblasti daní
4.
Struktura státního rozpočtu
5.
Funkce daňové soustavy
6.
Daně přímé
7.
Daně z příjmů fyzických osob
7.1
Daň silniční
7.2
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
7.3
Daň z nemovitosti
7.3.1
Daň z pozemku
7.3.2
Daň ze staveb
8.
Porovnání daňové soustav ČR s daněmi EU

Úryvek

"FUNKCE DAŇOVÉ SOUSTAVY
1. fiskální – cílem je vytvořit takový rozpočet, který zajistí plynulé financování ekonomiky
2. regulační – pomocí výše daně stát může ovlivňovat (spotřebu zdraví škodlivých + neekologických
produktů -) spotřební daň) alkohol, cigarety, benzín,...
3. sociální – formou slev na daních stát zabezpečuje sociální potřeby
- podnikatel má úlevy na dani, když zaměstnává postiženého člověka (ZPS – změněná
pracovní schopnosti)
4. kriteriální – stanovení odlišné výše daně zatraktivnit určité oblasti
- podpora výstavby v určité oblasti -) dostat lidi do nezabydlených oblastí
- v neobydlené oblasti malé daně

DANĚ PŘÍMÉ
- srážejí se přímo z příjmů občanů, výše závisí na výši příjmů nebo na hodnotě majetku
- plátce a poplatník je 1 osoba
1. důchodové daně – daně z příjmu FO i PO
2. daně majetkové – daň z nemovitosti; ze staveb a pozemků; z převodu nemovitostí, darovací, dědická; silniční

POJMY:
poplatník – FO, PO, která daň platí v ceně zboží a služeb
plátce – FO, PO, která daň odvádí do rozpočtu obcí/měst/státu
základ daně – částka, ze které se daň vypočte
daň – vypočtená finanční částka, kterou plátce odvede státu (prostřednictvím FÚ)
zdaňovací období – časový interval, ze který se daň platí (měsíc, čtvrtletí, rok)
správce daně – místně příslušný finanční úřad, kterému plátce daň odvádí, provádí kontrolu daně + výklad zákona + stanový sankce při nedodržování zákona

DAŇ Z PŘÍJMU FO
- poplatníci – všechny FO, které mají zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR i v zahraničí
= důchodová
- plátci – podnikatelé nebo zaměstnavatelé, kteří odvádí zálohy na daň z příjmu ze své
zaměstnance
- zdaňovací období – rok kalendářní
- předkládání daňového přiznání – do 31. 3. následujícího roku, pokud ho dělá poradce tak do 30. 6.
následujícího roku
- zaměstnavatel je povinen na konci roku provést vyúčtování daně tzv. porovná součet
zaplacených záloh se skutečnou výší daně (sečtou se měsíční příjmy)
- předmět daně:
1. příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanecký poměr) a funkčních požitků (poslanci,
senátoři)
2. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) a jiná (autorská práva)
3. příjmy z kapitálového majetku (výnosy z CP, úroky přijaté z vkladů,...)
4. příjmy z pronájmu
5. příjmy ostatní
- základ daně:
1. příjmy ze zaměstnání – hrubá mzda – SZP
2. příjmy z podnikání = výnosy – náklady = účetní zisk
- sazba daně: podle daňových tabulek
- sleva na dani: na vyživované dítě (6 000 ročně), na zaměstnance SZP (1 800 ročně), na těžce
zdravotně postiženého (60 000 ročně)
- osvobození od daně – příjmy z prodeje bytů pokud v něm bydlím 2 roky
- příjmy z prodeje nemovitosti – vlastním ji déle než 5 let
- budovy 15 let po kolaudaci"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17257
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse