Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Daňová soustava právnických osob

Daňová soustava právnických osob

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá daňovou soustavou právnických osob. V textu je rozebrána daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a spotřební daň. U každé je stanoveno, kdo je plátcem a poplatníkem, co je předmětem, základem a sazbou daně a jaké je zdaňovací období. V textu je také vysvětleno, jak funguje placení DPH při obchodování s EU.

Obsah

1.
Daně nepřímé
2.
Daň z příjmů právnických osob
2.1
Poplatník, plátce
2.2
Zdaňovací období
2.3
Předmět daně
2.4
Základ daně
2.5
Sazba daně
3.
Daň z přidané hodnoty
3.1
Poplatníci DPH
3.2
Plátci DPH
3.3
Předmět daně
3.4
Uskutečnění zdanitelného plnění
3.5
Základ daně
3.6
Sazby daně
3.7
Osvobození od daně
3.8
Zdaňovací období
3.9
Daňové doklady
3.10
Výběr DPH, daňová povinnost
4.
Spotřební daň
4.1
Poplatník
4.2
Plátce
4.3
Předmět daně
4.4
Zdaňovací období
4.5
Sazby daně
4.6
Základ daně
5.
Uplatňování DPH při obchodování s EU

Úryvek

"DAŇ Z PŘÍJMU PO
- poplatník = plátce – všechny PO, které mají zdanitelné příjmy (osvobozená je ČNB)
- zdaňovací období – rok
- předmět daně – veškeré příjmy (i z prodeje majetku)
- základ daně – účetní zisk = výnosy – náklady
- úprava základu daně:
1. daňově neuznatelné náklady – N, které přímo nesouvisejí s hlavní činností, podnik to
vypotřebuje (občerstvení, reprezentace)
2. částky, o kterou účetní odpisy převyšují daňové
3. odečitatelné položky – ztráta z minulých let
- 100 % výdajů na vědu a výzkum
- dary na sociální účely (nad 2 000,--)
- sazba daně – 24%
- pokud si podnikatel nechá část zisku pro osobní potřebu daní tento příjem dalšími 15%

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - DPH
- přidaná hodnota – to, co každý zpracovatel, výrobce, obchodník k tomu výrobku, službě přidal
- DPH – je daň univerzální = platí se při každém prodeji
- tvoří část ceny výrobků a služeb, je vybírána při každém prodeji
- poslední novela v souvislosti se vstupem do EU k 1. 5. 2004 (při dovozu byla celnicí
vybrána DPH, v rámci EU dovoz vlastně neexistuje)
- poplatníci DPH = kupující, kteří platí DPH v ceně výrobků a služeb
- plátce = prodávající (podniky, firmy), které daň vybírají v tržbách a odvádějí ho do SR
- osoba, která je registrovaná na finančním úřadě jako plátce
1. povinně – FO, PO se sídlem v tuzemsku, pokud obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců je větší než 1 milion
2. dobrovolně – FO, PO pro kterou je to výhodné
- registrovaná osoba dostává daňové identifikační číslo
FO – rodné číslo
PO – cz + IČO
- předmět daně – jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu včetně nepeněžitého plnění (platba
zboží)
1. prodej zboží a nemovitostí, poskytnutí služeb
2. pořízení zboží z nečlenského státu EU – pokud je to od plátce
3. dovoz zboží mimo EU – na celnici zaplatí, dováží–li plátce
- uskutečnění zdanitelného plnění – vznik daňové povinnosti, dnem dodání zboží anebo poskytnutí služby, důležitý údaj"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse