Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daňový systém a EU

Daňový systém a EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá principem sjednocování daňového systému EU v rámci nepřímých a přímých daní, zdaňováním úspor, daňovým zatížení silniční dopravy v EU, i harmonizací daňového systému ČR s EU.

Obsah

1.
Obsah
2.
Úvod
3.
Princip sjednocování daňového systému EU
4.
Nepřímé daně
4.1
Daň z přidané hodnoty v EU
4.2
Spotřební daně
5.
Přímé daně
6.
Zdaňování úspor
7.
Daňové zatížení silniční dopravy v EU
8.
Harmonizace daňového systému ČR s EU
9.
Závěr

Úryvek

"Spotřební daně

Obdobná situace jako u DPH je i u spotřebních daní uvalovaných na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a minerální oleje. Zde je však sjednocování ještě obtížnější, protože v mnoha členských zemích tvoří tyto daně významnou položku v zajišťování jejich rozpočtových příjmů (příklad viz příloha 3).
Naléhavost sjednocování či výrazného sbližování daňových politik roste úměrně s pokračující internacionalizací ekonomik členských států, s jejich rostoucí propojeností jak na trzích zboží, tak na trzích kapitálových, protože spotřební daně mají významný cenotvorný účinek a výrazně se na cenách podílejí (např. u cigaret až
60-70 %, u benzínu okolo 50 %).
Harmonizace v oblasti spotřebních daní se koncentruje na vyrovnávání výše sazeb tak, aby nebyly vládní daňovou politikou zvýhodňováni domácí výrobci nižšími nebo nulovými sazbami. K zásadní dohodě dochází 1. 1. 1993, kdy byly stanoveny minimální sazby spotřební daně na vybrané výrobky (viz příloha 4).

Stále udržované vysoké rozpětí spotřebních daní ( i DPH) mezi některými, zvláště sousedními státy, vyvolává dlouhodobě neudržitelnou situaci. Například spotřební daň na alkohol je v Dánsku o 189 % vyšší než v Německu. Spotřební daň na benzín v Německu je o 140 % vyšší než v Lucembursku. Důsledky spojené se „spotřební turistikou“, která je tím vyvolána jsou zřejmé, nehledě na úniky z příjmů státních rozpočtů.

Přímé daně

Otázka přímých daní (tj. zdanění důchodů a příjmů) zůstává nadále otevřená. K zásadním krokům došlo v oblasti zdaňování úspor, zdaňování těžkých nákladních vozidel a silniční daně.

Zdaňování úspor

Návrh směrnice pro zdaňování úspor publikovala Evropská komise již v roce 1998. Bude-li tento návrh přijat stane se součástí komunitárního práva. Příjem z úspor jednotlivců je zdaňován v zemi rezidence příjemce příjmu a v zemi zdroje. Všechny členské státy zdaňují úspory rezidentů buď progresivní sazbou, nebo srážkovou daní.
Vklady nerezidentů však nejsou v některých zemích zdaňovány (Dánsko, Lucembursko, Nizozemí) popřípadě jsou zdaněny velmi nízkou poměrnou sazbou. Tímto vzniká nebezpečí deformace vnitřního kapitálového trhu EU. Pro investory kapitálu je v těchto podmínkách výhodnější investovat peníze do bank v zemích, kde není zavedena daňová povinnost pro nerezidenty. Úspory na daních z těchto investic mohou být vyšší než zisky po zdanění v zemích s vyšší úrokovou sazbou, ale s daňovou povinností pro nerezidenty. To vede k nerovnoměrnému rozložení kapitálu.

Daňové zatížení silniční dopravy v EU

Daň z vozidel je uplatňována v zemi registrace vozidla na ročním základě a je diferencována podle charakteristiky vozidla (výkon motoru, celková váha vozidla, počet náprav a podobně). Směrnicí 93/89/EHS byly zavedeny minimální hodnoty daně z vozidel v EU. Ve většině zemí se daň z vozidel pohybuje nad minimální hodnotou. Pro některé státy však platí 50% úlevy (Francie, viz příloha 5). Tato směrnice také upravuje mýtné a poplatky za použití silnic.
Spotřební daň z paliv je upravena směrnicí 92/82/EHS. Jedná se o největší příjem ze zdanění nákladních vozidel a je aplikována ve všech zemích EU (jejich výše viz. příloha 6)."

Poznámka

Některé informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera486
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse