Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Datawarehouse, datamining a technologie OLAP, informatika pro manažery

Datawarehouse, datamining a technologie OLAP, informatika pro manažery

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodu se práce zabývá výchozími situacemi pro používání datawarehouse, dataminingu a technologie OLAP. V další části jsou tyto technologie definovány a podrobněji popsány. V závěru se pak autor věnuje produktům, které tyto technologie využívají.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výchozí situace pro použití datawarehouse, dataminingu a technologie OLAP
2.1
Příliš velký rozsah dat ke zpracování
2.2
Příliš dlouhá doba zpracování dat
2.3
Potřeba historických dat
2.4
Příliš dlouhá doba přípravy dotazu
2.5
Určení problematické hodnoty
2.6
Zjištění odchylek problematické hodnoty
2.7
Určení parametrů, na kterých sledovaná hodnota závisí
3.
Definice datawarehouse, OLAP a datamining
3.1
Datawarehouse
3.2
OLAP
3.2.1
Reporting, monitorování, ad-hoc dotazování
3.2.2
MIS - manažerský informační systém
3.3
Datamining
4.
Produkty
4.1
IBM
4.2
Informix
4.3
Microsoft
4.4
Oracle
5.
Závěr

Úryvek

„MIS - manažerský informační systém
Pod tímto názvem rozumíme aplikace, jež jsou určeny pro sledování vybraných ukazatelů ve vícerozměrných kostkách. S takovými údaji většinou pracují lidé z oblasti vyššího managementu, jimž vyhovuje mít připraveno několik pohledů na zvolené ukazatele s možností detailnějšího pohledu podle jednotlivých dimenzí. Typická činnost manažera poté spočívá ve spuštění MIS aplikace a otevření několika pohledů na základní ukazatele. V těchto pohledech je možné definovat podmínky na hodnoty ukazatelů a v okamžiku, kdy některá z hodnot nesplní podmínku, je tato hodnota zvýrazněna. Uživatel systému má pak možnost zobrazit si detail takové hodnoty a hledat příčiny jejího chování. Postupným rozpadem (drill-down) ukazatele se může dostat až na nejnižší úroveň členění hodnot v datovém skladu.

Pokud manažer zjistí potřebu nějakého dodatečného pohledu, může jej sám nadefinovat. Definice dotazu probíhá obvykle tak, že uživatel vybere ukazatel, který chce sledovat, formu prezentace hodnot a dimenze, podle kterých budou hodnoty rozděleny nebo utříděny. V dalším kroku může definovat rozpad zobrazených hodnot formou zjemnění pohledu v některé z dimenzí a omezením dimenze na určitý interval hodnot. Například definuje-li pohled na ukazatel výše prodeje ve všech prodejnách v ČR, pravděpodobně si nejdříve nechá zobrazit přehled po jednotlivých okresech a jako rozpad použije zobrazení po městech omezené na určitý okres.

MIS aplikace jsou vybaveny širokou škálou prostředků vylepšujících podobu prezentace výsledků své činnosti. Můžeme tedy hodnoty ukazatelů zobrazovat na mapách, na nichž jsou barevně vyznačeny hodnoty faktů, k dispozici máme nejrůznější podoby grafů, rozpady podle jednotlivých dimenzí bývají velmi efektní apod. Tyto vymoženosti umožňují jednoduché přenášení výsledků přímo do firemních dokumentů a ještě více tak ulehčují práci svým uživatelům.
Data mining
Programy provádějící datové dolování se snaží o odlišný pohled na fakta o firmě. K prezentaci výsledků jsou většinou používány různé podoby stromových struktur, kde v každém uzlu dochází k dělení podle některé z dimenzí. Výběr dimenze pro dělení je prováděn na základě ohodnocení její rozlišovací síly (tzv. klasifikace), například je lepší vybrat pro dělení dat dimenzi, která je rozdělí na dvě přibližně stejné části, než podle dimenze dělící data na jednu velkou a několik malých částí. S částmi získanými dělením je proces opakován tak dlouho, až jsou data rozdělena podle všech dimenzí příp. rozdělena do požadovaného počtu kategorií. Do procesu rozpadu ukazatelů může uživatel promítnout své vlastní ohodnocení důležitosti jednotlivých dimenzí a značně tak ovlivnit pořadí rozpadů.

Dalším způsobem dolování dat je vytváření histogramů podle dimenzí. Histogramy zobrazují počty hodnot patřících k dané hodnotě nebo intervalu v některé z dimenzí. Pomocí nich může uživatel zjistit, že v některé oblasti je rozložení hodnot ukazatelů příliš řídké nebo naopak příliš husté. Každá taková anomálie může signalizovat nevyrovnanost sledovaného ukazatele.“

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text práce dosahuje cca 10 stran. Práce byla vypracována pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2823
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse