Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Davido, Roselino: Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie

Davido, Roselino: Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá reflexí knihy Roselina Davida Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie. Zaměřuje se na rozbor kreseb a v této souvislosti uvádí sedm příkladů s doprovodnými interpretacemi.

Obsah

1.
Kresba jako nástroj poznání dítěte
1.1.
Příklady kreseb
1.1.1.
Dítě kreslí svou rodinu
1.1.2.
Kresba a sexualita
1.1.3.
Kresba a násilí
1.1.4.
Kresba a lidská postava
1.1.5.
Jak děti vidí lásku, válku a smrt
1.1.6.
Dítě vypráví, scény ze života
1.1.7.
Nový projektivní test: metoda Davido-CHaD

Úryvek

"Kresba jako nástroj poznání dítěte
Každý svým způsobem získáváme zkušenosti s kresbou. Jsme na určité úrovni a každodenním tréninkem se zdokonalujeme. V této knize ale nejde o to, jak dobře kreslíme, ale o to, co touto formou vyjadřujeme. V každé naší kresbě se odráží naše já, i když se snažíme jej zakrýt.
Co se týče dítěte, formou kresby mluví k nám. Můžeme z ní zjistit například, jak se momentálně cítí, co prožívá. Pokud budeme s dítětem vytvářet test, nedivme se nad některými aspekty, které se nám zdají špatné, tím co vyjadřují, jelikož tím se dítě více uzavře a nebude schopno s námi komunikovat ani touto cestou.
Kniha je rozdělena do 16 kapitol, kde se zabývá různými aspekty kresby v dětském věku. Na konci knihy obsahuje příklady interpretace, kde se věnuje rozboru kreseb. Tato část mě nejvíce zaujala, jelikož poté si mohu udělat lepší představu o daných problémech. Autorka v příkladech rozebírá podrobně s návazností na předešlé kapitoly, abychom jej mohli lépe pochopit.

1. příklady – dítě kreslí svou rodinu
Můžeme shlédnout rodinu, která je nakreslena harmonicky, a tím konfrontovat s rodinou, jenž se v ní dítě cítí jako méněcenné nebo egoisticky zaměřené. Lze posoudit i situaci, jak se dítě ztotožňuje s narozením sourozence nebo rozvodem rodičů. I u starších dětí, adolescentů, je možné sledovat kresbu, zda-li se vypořádali s rozvodem či úmrtím v dětství.

2. příklady – kresba a sexualita
Dítě se samo vypořádává s Oidipským komplexem. Autorka jako příklad dává dítě, které se ztotožňovalo s matkou pomocí kytiček v rovině genitálií a stejnou velikostí.

3. příklady – kresba a násilí
Pokud se děti stanou oběti násilí, buď jako svědci nebo i samy obětí, nejčastěji se stává, že ztratí řeč, tj. mutismus. Dítě se nadále těžce adaptuje na prostředí a špatně se socializuje. Tato ztráta je individuálně dlouhá.

4.příklady – kresba a lidská postava
Postupem času se kresba lidské postavy vyvíjí a mění. Dítě ve třech letech kreslí hlavonožce, ve čtyřech již má nohy, ruce, trup. S přibývajícím věkem získává na detailech. Je zajímavé v této knize se dočítat, jakým způsobem děti vnímají své okolí, celý svět, zrození světa. Otázky, které si kladou, je možno touto formou zjistit."

Poznámka

Davido, Roselino. Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie. Lhotová Alena, Prousková Hana. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 208 s. ISBN 80-7178-449-4. Výtah je příliš stručný.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4661c0a460cb7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kresba_jako_nastroj_poznani_ditete.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse