Název Goodness Staženo

Fobie - výtah z encyklopedie Diderot

Obsahuje definici fóbie, a výčet základních typů fóbií, včetně charakteristiky v heslech.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1202x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese

Práce pojednává o knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Autorka předkládá ponaučení, která z ní vyčetla. Vysvětluje přínos knihy a oc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

1003x

Sigmund Freud: Totem a tabu

Práce obsahuje výtah z knihy Sigmunda Freuda Totem a tabu, v níž jsou využity poznatky psychoanalýzy pro výklad povahy tabu, totemismu, ale také počát... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Psychologie


635x

Pavel Říčan: Cesta životem

Esej obsahuje jednostránkovou reflexi nad knihou Cesta životem od Pavla Říčana. Autorka předkládá své pocity, které v ní kniha vyvolala.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

567x

Anna Freudová: Já a obranné mechanismy

Seminární práce pro předmět Psychopatologie dětí a dospívajících seznamuje s hlavními myšlenkami formulovanými v díle Anny Freudové Já a obranné mecha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

544x

Davido, Roselino: Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie

Práce se zabývá reflexí knihy Roselina Davida Kresba jako nástroj poznání dítěte: dětská kresba z pohledu psychologie. Zaměřuje se na rozbor kreseb a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

541x

Vývojová teorie Jeana Piageta

Práce seznamuje s názory Jeana Piageta. Krátce si všímá rozvoje dětského poznání a charakterizuje procesy organizace a adaptace. Poté se věnuje Piaget... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

459x

Nakonečný, Milan: Sociální psychologie - výtah z knihy

Jedná se o výtah z této rozsáhlé publikace věnované tématu sociální psychologie. Všechna důležitá témata a pojmy jsou vysvětleny, stručně jsou zazname... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

459x

Sigmund Freud: Výklad Snů - recenze

Jedná se o stručnou recenzi knihy Výklad snů od psychiatra Sigmunda Freuda. Autor popisuje některé Freudovy myšlenky a konfrontuje je se svými vlastní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

423x

Paul Watzlawick: Úvod do neštěstí - hlavní teze

Práce se snaží zjednodušit myšlenky amerického psychologa Paula Watzlawicka. Autor vyslovuje hlavní názory knihy a přidává k nim vlastní mínění. V záv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

386x
1  2  3  4  5  6  7  8  »