Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dědické právo

Dědické právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje dědickému právu. V teoretické části vysvětluje, co vše je možné zdědit. Uvádí, jakými zásadami se řídí dědické řízení. Definuje náležitosti závěti, i skupiny dědiců. Jmenuje neopomenutelné dědice. V praktické části pak uvádí příklad dělení majetku při opomenutí neopomenutelného dědice, i správnou podobu závěti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Předpoklady přechodu majetku na dědice
2.2.
Předměty dědění
2.3.
Dědické řízení
2.4.
Dědění ze zákona
2.5.
Dědické skupiny při dědění ze zákona
2.6.
Dědění ze závěti
2.7.
Forma a obsah závěti
2.8.
Neopomenutelný dědic
3.
Praktická část
3.1.
Neopomenutelný dědic
3.2.
Závěť
4.
Závěr

Úryvek

"2. Praktická část

Dědické právo je v právním řádů chápáno jako souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé fyzické osoby na její právní nástupce. Ne všechna práva a povinnosti zemřelé osoby však přecházejí na právní nástupce děděním. Jsou i práva, resp. povinnosti, která smrtí zanikají, u některých je stanoven zvláštní režim právního nástupnictví (např. u nájmu bytu).

2.1 Předpoklady přechodu majetku na dědice

Smrt zůstavitele, tj. osoby, po jejíž smrti se dědí, je základním předpokladem dědění. Smrt člověka musí být zjištěna předepsaným způsobem, nelze-li ji takto prokázat, ale je přitom jisto, že určitá osoba zemřela, může soud na základě jiných důkazů smrti prohlásit osobu za mrtvou. Za mrtvou může soud prohlásit i osobu nezvěstnou, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem soudit, že již nežije.

K dědění nedochází po smrti každé fyzické osoby, ale jen tehdy, byla-li tato osoba nositelem takových práv a povinnosti, které nezanikají smrtí a přecházejí na dědice. Musí zde tedy existovat dědictví, jakožto určitý soubor práv a povinnosti. Nejčastějším právem, které přechází na dědice, je právo vlastnické. Dědění vlastnického práva je zakotveno již ústavními zákony (srov. Listinu základních práv a svobod). Dědictvím se rozumí nejen práva zůstavitele, ale též jeho povinnost, pokud nezanikají jeho smrtí a přecházejí na dědice. Dědic odpovídá za dluhy zůstavitele, a to až do výše nabytého dědictví.

Dalším předpokladem je existence dědického titulu, tj. právního důvodu, na jehož skladě je dědic povolán k dědění. Podle občanského zákoníku lze rozlišovat pouze dva dědické tituly, a to zákon a závěť. Oba tyto tituly se navzájem nevylučují, a je tedy možné, aby jeden a týž dědic nabyl současně dědictví jak ze závěti, tak i ze zákona, resp. aby k dědění po určité osobě byli povoláni jak dědicové ze zákona, tak i dědicové ze závěti. K takovému souběhu může dojít např. tehdy, když zůstavitel nepořídil závět o celém svém majetku, nebo když sice pořídil a o celém majetku, ale závěť je z nějakého důvodu částečně neplatná."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse