Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dědické právo

Dědické právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem seminární práce je detailní popis dědického práva. Autor vysvětluje, co všechno je možné dědit a podle jakých zásad se řídí dědické řízení. Objasňuje situace, kdy může dojít vydědění, a popisuje předměty dědění. Uvádí dědění ze závěti i náležitosti závěti. Jsou zde vyjmenovány skupiny dědiců a vysvětlen pojem neopomenutelný dědic. Praktická část nabízí správnou podobu závěti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Předpoklady přechodu majetku na právní nástupce
2.2
Předměty dědění
2.3
Dědické řízení
2.4
Dědické skupiny a způsob dědění
2.5
Závěť
2.6
Pojem neopomenutelný dědic
2.7
Pojem vydědění
3.
Praktická část
3.1
Příklad závěti
4.
Závěr
5.
Citace
6.
Použitá literatura a zdroje

Úryvek

"4. Dědické skupiny a způsob dědění
Dědicové se rozdělují do 4 dědických skupin. Skupiny jsou rozděleny podle příbuzenských vztahů k zemřelému. Určení, která dědická skupina dědí je následovné. Nejprve je dědictví nabídnuto první dědické skupině, pokud ta z nějakého důvodu dědictví odmítne nebo není oprávněna ho získat je nabídnuto další dědické skupině a tímto způsobem to pokračuje až do poslední skupiny.
Rozdělení dědických skupin a kdo kam patří:
1. Dědická skupina
Do této skupiny patří zůstavitelův manžel a děti. Každý zde dědí rovným dílem. Pokud je v této skupině pouze manžel, nemá právo dědit sám a je přiřazen do druhé dědické skupiny.

2. Dědická skupina
Sem patří manžel, rodiče zůstavitele a zůstavitelova spolužijící osoba (ta s ním musela žít nejméně jeden rok v domácnosti, aby mohla dědit). V této skupině manžel má právo vždy na jednu polovinu dědictví. V této skupině může manžel dědit samostatně, pokud se v ní nachází sám. Pokud by byla v této skupině samotná spolužijící osoba, přesouvá se do třetí dědické
skupiny.

3. Dědická skupina
V této skupině se nachází spolužijící osoba a sourozenci. Každý dědí rovným dílem. V případě, že nedědí sourozenci, získávají možnost dědit jejich děti.
4. Dědická skupina
Sem patří zůstavitelovi prarodiče, kteří dědí stejným podílem. Opět, pokud by vznikla situace, že jsou prarodiče již po smrti, dědí jejich děti.
Pokud není žádný dědic ani v jedné skupině, případně dědictví státu. Tento stav se nazývá odúmrť.

5. Závěť
Závěť je právní úkon, kterým lze vytvořit jiné pořadí dědiců, než které stanovují zákonné dědické skupiny. Závěť vytváří ještě před svou smrtí zůstavitel a musí striktně dodržovat obsahové a formální náležitosti, které jsou právě určovány. Závěť musí obsahovat hlavně datum podpisu.
Závěti existují dvojího typu:
Prvním typem závěti je holografní závěť. Je celá sepsaná a podepsaná zůstavitelovou rukou. Zde by se mělo dbát na to, aby podpis dole uzavíral text nad ním, neboť co je umístěno pod podpisem není platné.
Druhým typem závěti je závěť alografní. Ta je sepsaná např. na počítači, stroji nebo jí také může napsat někdo jiný než zůstavitel. I zde platí pravidlo vlastnoručního podpisu zůstavatele. U alografní závěti platí ještě to pravidlo, že by měla být před dvěma svědky označena za závěť.
Nejlepším řešením pokud se zůstavitel chce vyvarovat chybování v závěti je ji sepsat u notáře. Notář pak závěť uschová a vloží jí do Centrální evidence závětí.
V závěti je nejdůležitějším obsahovým bodem výpis dědiců. Jsou zde určováni buď pouze jménem nebo doplněním příbuzenských vztahů k zůstavateli popřípadě i datumy narození. Zůstavitel si v závěti může sám určit podílnictví na svém majetku každého z dědiců, pokud tak neučiní je každému přiřazena stejná část.
Závěť může být zůstavitelem kdykoliv pozměněna nebo zrušena."

Poznámka

Seminární práce byla vytvořena pro Brno International Business School. V práci chybí přesné označení citací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse