Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Definice a principy výstavby našeho právního řádu

Definice a principy výstavby našeho právního řádu


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně charakterizuje základní pojmy, věnuje se struktuře právního řádu, platnosti a účinnosti právních předpisů.

Obsah

1.
Právní řád
2.
Právní síla
3.
Descendenční teorie
3.1
Základní právní předpisy
3.2
Prováděcí právní předpisy
4.
Platnost právních předpisů
5.
Účinnost právních předpisů
6.
Doba mezi platností a účinností – Vacatio legis

Úryvek

“• právní řád je seřazen podle tzv. sestupné teorie = descendenční teorie:
1. základní právní předpisy
 ústava, ústavní zákony (nad ústavou – mezinárodní smlouvy a úmluvy → dodržování lidských práv a svobod)
 zákony, zákonná opatření
2. prováděcí právní předpisy
 nařízení vlády
 vyhlášky ministrů
 vyhlášky nižších správních celků
• předpis nižší právní síly nesmí být v rozporu s předpisem vyšší právní síly; pokud k tomu dojde, řeší neshody Ústavní soud (Brno) – podává se stížnost
• pro seznámení všech občanů s právními předpisy jsou tyto předpisy uveřejňovány ve Sbírce zákonů
• méně důležité předpisy jsou uvedeny ve Věstníku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4804eac03ce79.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO_vystavba_pr_rad.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse