Název Goodness Staženo

Správní právo

Vymezení pojmů - veřejná správa, soukromá správa (funkční pojetí veřejné správy, organizační pojetí veřejné správy, členění veřejné správy - funkce ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1296x

Pracovní právo

Předmět, pojem a systém pracovního práva České republiky - dělení právního řádu na odvětví, historie pracovního práva, předmět pracovního práva, předm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

531x

Právo Evropské Unie - judikáty

Costa v. E. N. E. L., 1964 (přednost komunitárního práva), Van Gend en Loos (bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva), Lüt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

460x

Právní listiny

Tato práce se zabývá právními listinami. Definuje a popisuje jednoduché právní listiny, dlužní úpis, potvrzenku, plnou moc, i prokuru.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

459x

Občanský soudní řád

Občanské právo procesní a civilní proces – pojem, funkce, význam. Druhy civilního procesu. Základní principy civilního soudního řízení. Subjekty občan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

437x

Obchodní právo

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

389x

Pojem, prameny a subjekty pracovního práva

Práce formou výpisků definuje pojem pracovní právo, pracovně-právní vztahy, subjekty a prameny pracovního práva.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

331x

Římské právo - oscanované výpisky z přednášek

Jedná se o oscanované výpisky z Římského práva, kdy se na pozadí politického vývoje Říma promítá vliv jednotlivých vládců diktátorů na vývoj práva a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

224x

Základy práva - výpisky z přednášek

Práce se sestává z heslovitého výtahu ze zákonů týkajících se práva, právní kultury, Právního řádu, základních práv a svobod, a ústavních orgánů ČR. <... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo


203x

Prameny práva a jejich klasifikace

Práce se vyjadřuje k pramenům práva a uvádí jejich klasifikaci. Po objasnění pojmu pramen práva rozebírá jeho jednotlivé typy a sleduje normativní prá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

188x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]