Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Definice korupce

Definice korupce

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na korupci, soustředí se především na její definování. Uvádí také obecné rysy korupce, vymezuje její účastníky a všímá si jejích důsledků. Charakterizuje čtyři typy korupce rozčleněné podle stupně společenské nebezpečnosti a dále se věnuje korupci v legislativě. Zabývá se souvisejícími právními normami a nástroji trestního práva, text se odkazuje na konkrétní paragrafy zákonů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecná definice korupce
2.1
Definiční rozčlenění korupce
3.
Korupce v legislativě
3.1
Nejdůležitější zákony a další standardy
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

„1. OBECNÁ DEFINICE KORUPCE
V publikaci Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky Bažantová (2007) uvádí, že korupce se objevuje všude tam, kde je moc, to znamená tam, kde je právo rozhodovat a disponovat zdroji. Za tyto zdroje pak považuje rozpočtové prostředky, státní zakázky, daně, cla atd. Korupce je soustředěna na ovlivnění rozhodování, které má nejen podobu rozhodnutí o povolení, přidělení či výběru korumpujícího subjektu, ale i podobu zákazu, zamezení či nepřidělení výběru ekonomicky nebo politicky konkurenčním subjektům. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že k pojmu korupce se váží zejména pojmy moc a zdroje. Je nutno dodat, že další pojem, který se s korupcí zcela jistě váže je nedostatek nebo zcela chybějící kontrola.
Slovo korupce pochází z latiny . Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je integrita. Korupce postihuje politiku, hospodářství i společnost. Může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.
Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii – vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností.
Ačkoliv korupce přispívá ke zločinnosti, např. k praní špinavých peněz, kuplířství nebo obchodu s drogami, tak se zdaleka neomezuje jenom na tyto (dnes) trestné aktivity. Pro porozumění tomu, jak korupce vzniká, jak roste a co ji udržuje, je důležité ji od trestné činnosti oddělit. A pak vytvořit a uplatnit podmínky, pravidla a zákony, které umožní ji omezit a postihovat.
Dnes nejrozšířenější definicí mezi společenskými vědci a také politiky je již klasická definice od Josepha Nye (*19. ledna 1937 South Orange, New Jersey, americký politolog, teoretik mezinárodních vztahů, jeden z hlavních představitelů neoliberálního institucionalismu. Působí jako profesor mezinárodních vztahů na John F. Kennedy School of Government Harvardovy univerzity, jejímž byl děkanem), který definuje korupci jako: „Chování, které se odchyluje od formálních povinností veřejné role pro soukromé (osobní, rodinné nebo skupinově orientované) zájmy, pro finanční nebo statusový zisk, a dále o jakékoliv chování, které porušuje pravidla za účelem zvýšení soukromého vlivu.“ Definice chápe korupci jako deviantní chování, kterým jsou porušovány společností daná pravidla. Za korupci je však považováno pouze takové deviantní chování, kdy pravidla porušuje držitel veřejné funkce a dochází tak ke zneužívání veřejné moci ke vlastnímu či úzce skupinovému prospěchu. Podle této definice je klíčovým kritériem pro identifikaci korupce akt porušení společenských norem, které regulují chování držitele veřejné funkce, korupční chování je tak deviantní, tzn. odchylné od souboru norem v dané společnosti. Přístup bývá označován za striktně legalistický, indikátorem korupce je chování, které odporuje právním normám. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že bez znalosti související legislativy budeme pojem korupce zcela jistě chápat, ale pouze intuitivně a v rovině nepsané etiky a morálky společnosti. Korupci je nutno jako nežádoucí fenomén mít zcela jasně vymezen v právním systému, jen tak bude zcela jasná nepřípustnost korupčního jednání.
Definice pojmu korupce a její jasné vymezení je nutné i vzhledem k hojnému používání politiky, novináři, sociology, právníky apod., přičemž každá skupina používá tento termín ve shodě se svým profesním statutem, čímž mu dává poněkud jiný význam. Význam se navíc posunuje i podle hodnotové orientace té které společenské skupiny či profese, nemluvě již o její politické orientaci."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Lobbying a zásady efektivního vyjednávání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21587
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse