Dějepis


Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin dějepisu. V práci je uvedeno například - Evropa v letech 1939 – 1941 (film Katyň), Průběh II. Světové války, Závěr 2. Světové války - rok 1944, Vývoj v ČSR po 2. Sv. válce, Socialismus v ČSR, Rok 1968 a léta normalizace, 90. léta 20. Století v Evropě

Obsah

1.
Evropa v letech 1939 – 1941 (film Katyň)
2.
Průběh II. Světové války
3.
ZZávěr 2. Světové války - rok 1944
4.
Vývoj v ČSR po 2. Sv. válce
5.
Socialismus v ČSR
6.
Rok 1968 a léta normalizace
7.
90. léta 20. Století v Evropě

Úryvek

"Totalitní režimy v dalších evropských státech
1. Rakousko
• od roku 1934 byly omezovány občanské svobody, v čele stál Engelbert Dollfuss
• protestní akce byly potlačeny a nastolen fašistický režim
• rakouští představitele razantně odmítali připojení Rakouska k Německé říši
2. Španělsko
• 1931 padla monarchie a byla vyhlášena republika
• 1933 španělské fašistické hnutí Falanga se po volbách 1936 snažila, ovládnou stát
• proti nim se postavila Lidová fronta = občanská válka
• do čela fašistů se dostal Francisco Franco, jehož jednotky za podpory Německa a Itálie Španělsko ovládly."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57629dec6b675.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Dejepis1.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse