Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dějepis - Úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk a část Středověku

Dějepis - Úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk a část Středověku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisy z hodin dějepisu, lze však použít také jako přípravu na maturitu z dějepisu. Práce zahrnuje úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk a část Středověku.

Obsah

1.
Úvod do dějepisu
2.
Význam historického poznání pro společnost
3.
Prameny historického poznání
4.
Metody historikovy práce
5.
Historiografie
6.
Současní historikové
7.
Pravěk
8.
Doba kamenná
9.
Starší doba kamenná (paleolit)
10.
Střední doba kamenná (mezolit)
11.
Mladší doba kamenná (neolit)
12.
Pozdní doba kamenná (eneolit)
13.
Doba bronzová
14.
Doba železná
15.
Doba římská
16.
Stěhování národů
17.
Starověk
18.
Mezopotámie
19.
Sumer
20.
Akkad
21.Asýrie
22.
Babylonie
23.
Palestina
24.
Kannán
25.
Starověký Egypt
26.
Archaické období (říše)
27.
Stará říše
28.
První přechodné období
29.
Střední říše
30.
Nová říše
31.Pozdní Egypt
32.
Kultura Egypta
33.
Starověká Indie
34.
Harappská říše
35.
Védské období
36.
Historické období
37.
Starověká Čína
38.
Kultura Číny
39.
Starověké Řecko
40.
Mínojská Kréta
41.
Mykénské období
42.
Klasické Řecko
43.
Temné období
44.
Archaické období
45.
Klasické období
46.
Starověký Řím
47.
Etruská doba
48.
Římská republika
49.
Punské války
50.
Krize římské republiky
51.
Sullova diktatura
52.
Spartakovo povstání
53.
První triumvirát
54.
Cesta k císařství
55.
Krize římského impéria
56.
Dominát
57.
Středověk
58.Ranný středověk
59.
Stěhování národů
60.
Francká říše
61.
Byzantská říše
62.
Slované
63.
Velkomoravská říše
64.
Arabská expanze
65.
Vikingská expanze (Normané)
66.
Počátky Anglie
67.
Počátky Českého státu
68.
Český stát v jedenáctém století
69.
Vzdělanost a umění raného středověku
70.
Vrcholný středověk
71.
Kolonizace
72.
Středověké město
73.
Společnost vrcholného středověku
74.
Společenská krize vrcholného středověku
75.
Křížové výpravy
76.
Tatarské výboje
77.
Český stát ve vrcholném středověku
78.
Poslední Přemyslovci
79.
Interregnum
80.
Lucemburkové na Českém trůně
81.
Nástup Husitství
82.
České země po husitství
83.
Hospodářská obnova za vlády Jagellonců
84.
Zámořské objevy
85.
Západní Evropa v 16. století

Úryvek

Úvod do dějepisu

Význam historického poznání pro společnost
 Je dokázáno, že společnost se v určitých situacích chová úplně stejně. - Poučení se z chyb v minulosti
 Vlastenecká výchova

Prameny historického poznání
 Hmotné – hmatatelné prameny, všechny věci z minulosti
 Písemné – veškeré písemnosti, které se dochovali (soupis poddaných podle víry (1651))
 Ústní – báchorky, povídačky, výpovědi pamětníků

Metody historikovy práce
4 fáze:
1. Heuristika – Jaké jsou k dispozici prameny?
2. Kritika – Jsou prameny věrohodné a pravdivé?
3. Interpretace – Co mi prameny říkají?
4. Syntéza – Shrnutí a publikace poznatků

Historiografie
= dějiny dějepisu + historikové


Antika
 Herodotos – „otec dějepisu“
 Titus Livius – dílo Dějiny města Říma

Středověk
 Nevelký zájem o historii
 Interpretace Bible

Osvícenství
 18. Stol.
 Začíná velký zájem o historii
 Zkoumání pravdivosti kronik
 Základ vědecké (dnešní) historie
 Pozitivismus"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31334
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse