Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějepis - Vláda Jana Lucemburského

Dějepis - Vláda Jana Lucemburského


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z dějepisu. Rozebírá stručně vládu Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. a jejich politiky.

Obsah

1.
Jan Lucemburský
2.
Karel IV.
3.
Václav IV.

Úryvek

"Jan Lucemburský
- Spory o trůn s oslabenou vládou Jindřich Korutanského -> 1310 dostává 14letý Jan Lucemburský korunu
- 1310 – inaugurační diplomy -> vyšší úřady mohou obsazovat pouze domácí šlechtici, zemská berně bude vybírána pouze ve zvláštních případech, šlechtici se nemusí účastnit bitev za hranicemi, a nedědí jen děti ale i další příbuzenstvo => dualismus, moc mezi šlechtu a panovníka
- Tlak ze strany šlechty -> Jindřich z Lipé => sněm v Domažlicích roku, 1318 -> před požadavky panstva kapituloval, práva země byla svěřené šlechtě -> Panovník se zdržoval v cizině
- Nepovažoval český stát za svou vlast -> král cizinec
- I když ho to táhlo do Paříže, rozšířil naše území o Chebsko, Horní Lužici a většinu slezských knížectví
- 1333 si šlechta vynutila příchod Janova syna Karla
- 1344 povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství -> základní kámen Svatovítské katedrály
- 1346 – spojenec francouzského krále -> Bitva u Kresčaku
Karel IV.
- Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny dostal na křtu jméno Václav
- Ve Franci, při biřmování přijal jméno Karel
- Na žádost šlechty roku 1333 přijíždí do Čech, byl jmenován markrabětem Moravským, postupně mu svěřil správu Českého království
- 1346 – podpora papeže Klimenta VI -> římský král
- Základ lucemburských držav a opora Svaté říše římské
- 1348 -> řada vydaných listin -> uřízení velkého soustátí nazývané země Koruny české
- Halvní postavení: České království, poté Morava, slezská vévodství, horní Lužice, 1368 rovněž Dolní Lužice, na určitý čas patřilo pod svrchovanost českého krále též Braniborsko, Horní Falc a formálně i Lucembursko
- Neúspěchy: Maiestas Carolina, zemský zákoník -> první ústava; obchodní cesta přes Prahu
- 1355 – Řím, císařská koruna -> poprvé, co se to někomu podařilo , aby vládl západnímu křesťanství
- 1356 – Zlatá bula Karla IV. => upravení poměrů v římsko – německé říši, způsob volby římského krále pomocí 7 kurfiřtů -> prostá většina hlasů
- Karel první mezi světskými kurfiřty"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55058f05e80bd.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vlada_Jana_Lucemburskeho.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse