Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dějepis - Vznik a charakteristika Islámu. Arabové, Turci a Mongolové

Dějepis - Vznik a charakteristika Islámu. Arabové, Turci a Mongolové


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z dějepisu vznik a charakteristika islámu. Dále rozebírá Araby, Turky a Mongoly.

Obsah

1.
Vznik Islámu
2.
Arabská říše
3.
Turci
4.
Mongolská říše
5.
Moskevská rus

Úryvek

"TURCI
- Nejstarší památky na lidskou civilizaci v Turecku = nejstarší památky
- vývoj hlavně na jižním okraji Anatolské plošiny
- Zhruba v době 2 600-1 300 př. n. l. měla na území Anatólie centrum starověká říše Chetitů
- V té samé době, kdy střední Anatólii ovládala Chetitská říše, se začaly na pobřeží Egejského moře usazovat první kmeny, které daly později vznik civilizaci starověkého Řecka.
- přelomem v dějinách Turecka -> Alexandra Makedonského na východ v roce 334 př. n. l.
- Poprvé ->sjednocení rozsáhlých území východní Evropy a Asie pod společnou vládu
- Po smrti Alexandra -> rozpad říše na menší státy
- K dalšímu sjednocení ->konci římské republiky (2. a 1. století př. n. l.)
- Nadvláda Říma nad územím Turecka pak s menšími peripetiemi vydržela až do doby císaře Konstantina, tedy do roku 324 n. l.
- V první polovině 7. století -> Arabský poloostrově – islám
- Konec tisíciletí ->Malá Asie ->kočovné kmeny Turků
- armády postupně porazily Araby -> vytvoření Seldžuckou říši -> podlehla ve 13. století dalším nájezdníkům z východu
- konec 13. století -> kmene Osmanů
- 14. - 15. století Osmané si podmanili celou Anatólii, území arabských chalífátů na východě a neméně rozsáhlá území na Balkánském poloostrově
- 1453 sultán Mehmet Fatih (Mehmed Dobyvatel) dobyl Konstantinopol ->
- konec Byzantské říše => Istanbul
- 1923 byla vyhlášena Turecká republika"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54fcac9dd1119.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_a_charakteristika_islamu.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse