Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějepis: lexikon pojmů

Dějepis: lexikon pojmů

Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vysvětlení významu více než tří stovek dějepisných odborných výrazů a cizích slov. Po uvedení pojmu následuje vždy jeho krátká definice v heslech. Vhodné pro rychlé pochopení obsahu termínů bez nutnosti dlouho hledat v učebnicích.

Obsah

1.
Adamité
2.
Agent
3.
Agraciace
4.
Agrární
5.
Akční výbory
6.
Aklamace
7.
Alchymie
8.
Amnestie
9.
Anšlus
10.
Antisemitismus
11.
Antropologie
12.
Aparát
13.
Apologie
14.
Appeasement
15.
Arbitráž
16.
Árizace
17.
Arkáda
18.
Atentát
19.
Austroslavismus
20.
Autonomie
21.
Avantgarda
22.
Bankrot
23.
Barbar
24.
Barikáda
25.
Bazilika
26.
Beneficium
27.
Berně
28.
Bilaterální
29.
Biřmování
30.
Bolševismus
31.
Brakteát
32.
Brigáda
33.
Bula
34.
Byrokracie
35.
Cech
36.
Celibát
37.
Centralizace
38.
Cenzura
39.
Cenzus
40.
Církev
41.
Cuius regio, eius religio
42.
Defenestrace
43.
Defenzor
44.
Dekrety
45.
Demagogie
46.
Demarkace
47.
Denár
48.
Deportace
49.
Deputace
50.
Dezerce
51.
Diadém
52.
Diecéze
53.
Diktatura
54.
Direktor
55.
Disent
56.
Disputace
57.
Diverze
58.
Divize
59.
Dogma
60.
Doktrína
61.
Domestikace
62.
Dominikál
63.
Dominium
64.
Donát
65.
Donátor
66.
Dormitář
67.
Dualismus
68.
Dukát
69.
Emigrace
70.
Encyklopedie
71.
Epistolografie
72.
Erb
73.
Evangelické církve
74.
Exekutiva
75.
Exil
76.
Faktor
77.
Fakulta
78.
Federace
79.
Feudalismus
80.
Feudum
81.
Fiála
82.
Filigrán
83.
Flagelant
84.
Forman
85.
Freska
86.
Fronta
87.
Fundace
88.
Genocida
89.
Germanizace
90.
Gestapo
91.
Ghetto
92.
Glosa
93.
Gradus
94.
Groš
95.
Grunt
96.
Gubernium
97.
Hamry
98.
Hegemonie
99.
Hejtman
100.
Heliocentrismus
101.
Hereze
102.
Holocaust
103.
Holocén
104.
Homiliář
105.
Hostie
106.
Hotovost
107.
Houfnice
108.
Hrink
109.
Chilialismus
110.
Chór
111.
Chorál
112.
Christianizace
113.
Ikonodulie
114.
Ikonoklasmus
115.
Ilegalita
116.
Iluminace
117.
Impérium
118.
Inaugurace
119.
Inflace
120.
Inkolát
121.
Inkunábule
122.
Inkvizice
123.
Interbgigády
124.
Interdikt
125.
Internace
126.
Interpelace
127.
Interregnum
128.
Intervence
129.
Invaze
130.
Investitura
131.
Judikativa
132.
Kabala
133.
Kabinet
134.
Kádrování
135.
Kalvinismus
136.
Kancionál
137.
Kandidátka
138.
Kanonizace
139.
Kapitula
140.
Kapitulace
141.
Kaple
142.
Kartel
143.
Kartounkář
144.
Kastel
145.
Kastelán
146.
Katastr
147.
Katedrála
148.
Klatba
149.
Klerikalismus
150.
Klérus
151.
Koalice
152.
Kodex
153.
Kodifikace
154.
Kolaborace
155.
Kolektivizace
156.
Kolchoz
157.
Kolonizace
158.
Kompaktáta
159.
Koncil
160.
Konfederace
161.
Konfese
162.
Konfident
163.
Konfiskace
164.
Konjuktura
165.
Konkordát
166.
Konstituční monarchie
167.
Konšel
168.
Kontribuce
169.
Konzistoř
170.
Koruna
171.
Krleš
172.
Kruciáty
173.
Kurfiřt
174.
Kurie
175.
Landfríd
176.
Legalita
177.
Legenda
178.
Legie
179.
Legislativa
180.
Legista
181.
Legitimita
182.
Liberalismus
183.
Limes romanum
184.
Liturgie
185.
Lokátor
186.
Luteránství
187.
Madona
188.
Magnát
189.
Majestát
190.
Mandát
191.
Manifestace
192.
Marka
193.
Markrabě
194.
Maršálek
195.
Matice česká
196.
Matriarchát
197.
Meistersang
198.
Memorandum
199.
Mesiáš
200.
Metropole
201.
Milice
202.
Militarismus
203.
Mincmistr
204.
Ministeriál
205.
Ministerstvo
206.
Misomusové
207.
Mobilizace
208.
Mohyla
209.
Monarchie
210.
Monopol
211.
Nivelizace
212.
Normalizace
213.
Nostrifikace
214.
Nóta
215.
Nuncius
216.
O
217.
Občina
218.
Oktrojovaná ústava
219.
Okupace
220.
Oportunismus
221.
Oppidum
222.
Oratoř
223.
Orloj
224.
Osvěta
225.
Pacht
226.
Panoš
227.
Papež
228.
Partyzán
229.
Pasionál
230.
Patriarcha
231.
Patriarchát
232.
Patriciát
233.
Patriotismus
234.
Patron
235.
Perestrojka
236.
Personální unie
237.
Piarista
238.
Pieta
239.
Plebiscit
240.
Pluk
241.
Pogrom
242.
Pohan
243.
Postila
244.
Povereníctva
245.
Pragocentrismus
246.
Prelát
247.
Primogenitura
248.
Probošt
249.
Proletariát
250.
Propaganda
251.
Protektorát
252.
Průmyslová revoluce
253.
Přímus
254.
Puč
255.
Punktace
256.
Purkmistr
257.
Purkrabí
258.
Ratihabice
259.
Reálná unie
260.
Rebelie
261.
Refektář
262.
Reforma
263.
Regál
264.
Regent
265.
Rejs
266.
Rekatolizace
267.
Rektor
268.
Relikviář
269.
Represe
270.
Retribuce
271.
Revizionismus
272.
Rituál
273.
Robota
274.
Rota
275.
Rotunda
276.
Rozeta
277.
Ruchadlo
278.
Rustikál
279.
Rychtář
280.
Řehole
281.
Sabotáž
282.
Samizdat
283.
Satelit
284.
Secese
285.
Sedisvakance
286.
Sekta
287.
Sekularizace
288.
Seniorát
289.
Sgrafito
290.
Schizma
291.
Scholastika
292.
Signatář
293.
Skriptorium
294.
Sovětizace
295.
Stěhování národů
296.
Sudí
297.
Sudlice
298.
Synagoga
299.
Synoda
300.
Tausování
301.
Teror
302.
Totalita
303.
Traktát
304.
Tribut
305.
Triviální škola
306.
Trivium
307.
Úděl
308.
Úderník
309.
Úřednická vláda
310.
Ústava
311.
Utrakvizmus
312.
Veduta
313.
Verkmistr
314.
Volební právo
315.
Zeman
316.
Žoldnéř
317.
Župa

Úryvek

"A

ABDIKACE
odstoupení z funkce, vzdání se významného státního úřadu

ABSOLUTISMUS
forma vlády, v níž se veškerá státní moc soustřeďuje v rukou panovníka

ADAMITÉ
naháči, příslušníci náboženských sektářských skupin, vyznávající zvrácené představy o pohlavním soužití

AGENT
tajný policista nebo vyzvědač, špion

AGRACIACE
prominutí nebo zmírnění trestu aktem milosti

AGRÁRNÍ
zemědělský, související se zemědělskou výrobou a pozemkovým vlastnictvím

AKČNÍ VÝBORY
orgány zřízené v únoru 1948 k upevnění moci komunistické strany ve všech oblastech společnosti, na pracovištích atd.

AKLAMACE
veřejný zjevný projev souhlasu nebo nesouhlasu zpravidla zvednutím ruky při volbě, hromadné hlasité pozdravování

ALCHYMIE
vědecká disciplína zabývající se chemickými látkami, soustřeďující se mj. na hledání možností přeměny rozličných kovů ve zlato

AMNESTIE
hromadné prominutí trestů za určité trestné činy hlavou státu"

Poznámka

Pojmy jsou značeny verzálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23623
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse