Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dějepis na střední škole

Dějepis na střední škole

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhlé, ale zároveň přehledné zápisky z hodin dějepisu na střední škole se v úvodu zabývají obecnou problematikou studia dějin a poté sledují světovou a českou historii od pravěku po 2. polovinu 20. století. Podrobný přehled zahrnutých událostí, osobností a témat je uveden v obsahu.

Obsah

1.
Dělení a periodizace dějin
2.
Historické prameny, metody historikovy práce
3.
Pomocné vědy historické
4.
Pravěk
4.1.
Vývoj člověka
4.2.
Dělení pravěku
4.3.
Paleolit
4.4.
Neolitická revoluce
4.5.
Doba bronzová
4.6.
Doba železná
4.7.
Keltové
4.8.
Doba římská
5.
Starověk
5.1.
Mezopotámie
5.2.
Kultura Mezopotámie
5.3.
Egypt
5.4.
Indie
5.5.
Čína
5.6.
Říše Chetitů
5.7.
Fénicie
5.8.
Palestina
6.
Starověké Řecko
6.1.
Kréta
6.2.
Dělení řeckých dějin
6.3.
Sparta
6.4.
Athény
6.5.
Řecko-perské války
6.6.
Peloponéská válka
6.7.
Alexandr Makedonský
6.8.
Řecká kultura
6.9.
Architektura
6.10.
Olympijské hry, sochařství, malířství
7.
Starověký Řím
7.1.
Osídlení Itálie
7.2.
Etruskové
7.3.
Punské války
7.4.
Občanské války v Římě
7.5.
Reforma armády
7.6.
První triumvirát
7.7.
Druhý triumvirát
7.8.
Počátek císařství
7.9.
Křesťanství
7.10.
Zánik západořímské říše
7.11.
Římská kultura
8.
Středověk
8.1.
Dělení
8.2.
Obyvatelstvo
8.3.
Nástupnický systém
8.4.
Města
8.5.
Franská říše
8.6.
Nejstarší státní útvary u nás
8.6.1.
Sámův kmenový svaz
8.6.2.
Velká Morava
8.6.3.
Zánik Velké Moravy
8.6.4.
Přemyslovské Čechy
8.6.4.1.
Václav
8.6.4.2.
Boleslav I.
8.6.4.3.
Boleslav II.
8.6.4.4.
Boleslav III.
8.6.4.5.
Vladislav II.
8.6.4.6.
Přemysl Otakar I.
8.6.4.7.
Václav I.
8.6.4.8.
Přemysl Otakar II.
8.6.4.9.
Václav II.
8.6.4.10.
Václav III.
8.7.
Naše země v letech 1306 až 1310
8.8.
Jan Lucemburský
8.9.
Karel IV.
8.10.
Václav IV.
9.
Husitství
9.1.
Jan Hus
9.2.
Počátek husitského hnutí
9.3.
Husitské hnutí
9.4.
Křižácké výpravy, Čáslavský sněm
9.5.
Bitva u Domažlic, u Lipan
10.
Čechy po husitství
10.1.
Jiří z Poděbrad
10.2.
Vladislav Jagelosnký
10.3.
Ludvík Jagelonský
11.
Gotika
12.
Habsburkové v českých zemích
12.1.
Ferdinand I.
12.2.
Maxmilián Habsburský
12.3.
Rudolf II.
12.4.
Počátek stavovského povstání
13.
Třicetiletá válka
13.1.
Válka česko-falcká
13.2.
Válka dánská
13.3.
Válka švédská
13.4.
Válka švédsko-francouzská
13.5.
Důsledky války
14.
Baroko, české baroko
15.
Revoluce v Nizozemí
16.
Anglická revoluce
17.
Velká francouzská revoluce
17.1.
Francie před revolucí
17.2.
Počátek Velké francouzské revoluce
17.3.
Jakobínská diktatura
17.4.
Konec francouzské revoluce
17.5.
Napoleonské války
17.6.
Tažení do Ruska
17.7.
Bitva národků
17.8.
Konec vlády Napoleona
17.9.
Vídeňský kongres
18.
Osvícenský absolutismus v Rakousku
18.1.
Marie Terezie
18.2.
Sedmiletá válka
18.3.
Reformy Marie Terezie
18.4.
Josef II.
19.
Revoluce 18481849 v Evropě
19.1.
Revoluce v Itálii
19.2.
Revoluce ve Francii
19.3.
Revoluce v Německu
19.4.
Revoluce v Rakousku
19.5.
Revoluce na Slovensku
19.6.
Revoluce v Čechách
20.
Sjednocení Německa
20.1.
Válka s Rakouskem
20.2.
Válka s Francií
21.
Vznik Rakouska-Uherska
21.1.
Prosincová ústava
22.
Druhá průmyslová revoluce, průmyslová revoluce v našich zemích
23.
Svět před 1. světovou válkou
23.1.
Vznik Trojspolku a Dohody
23.2.
Balkánské války
23.3.
Rusko-japonská válka
23.4.
Krvavá neděle
24.
První světová válka
24.1.
Počátek války
24.2.
Západní fronta
24.3.
Boje na východě
24.4.
Rok 1916
24.5.
Ponorková válka
24.6.
Rusko za války
24.7.
Únorová revoluce
24.8.
Další průběh války
24.9.
Konec a důsledky války
25.
Vznik Československa
26.
Svět mezi světovými válkami
26.1.
Polsko
26.2.
Rakousko, Maďarsko
26.3.
Německo
26.4.
Španělsko
26.5.
Asie
26.6.
Československo
27.
Druhá světová válka
27.1.
1939
27.2.
1940
27.3.
1941
27.4.
1942
27.5.
1943
27.6.
1944
27.7.
1945
27.8.
Výsledky a závěry druhé světové války
27.9.
Československý odboj za druhé světové války
28.
Československo po druhé světové válce
29.
Svět po druhé světové válce

Úryvek

"Historie - úvod
- věda, která se zabývá minulostí
- za zakladatele historie považujeme Hérodota (5. století př. n. l.), sepsal řecko-perské války (velký vliv bohů)
- dějiny dělíme na:
a) světové
b) národní (v rámci nich i regionální)
c) události a osobnosti

Periodizace dějin
a) pravěk - trval zhruba 2 miliony let a skončil vznikem nejstarších států
b) starověk - trval zhruba 2 miliony let a skončil pádem západořímské říše
c) středověk - trval zhruba 2 miliony let a skončil objevením Ameriky

předhistorické období (archeologie) → písmo → historické období (historie)

Historické prameny
a) hmotné
- vše co člověk vytvořil a co nepatří do ostatních skupin
- muzea, nástroje, zbraně, šperky, kostry, budovy

b) písemné - muzea, archívy
c) obrazové - filmy, fotky, obrazy
d) tradiční - vzpomínky pamětníků

Metody historikovy práce
a) shromáždění pramenů (heuristika)
b) historická kritika
c) zpracování
d) uveřejnění (publikování)

Historie a ostatní vědy
- historie především spolupracuje s literaturou
- mezi další důležité vědy pro historii patří - biologie, chemie, lékařství, fyzika, …

Pomocné vědy historické
- demografie - věda, která se zabývá obyvateli
- chronologie - zabývá se určováním času

Numismatika
- zabývá se zkoumáním mincí
- zkoumá jejich hodnotu, ryzost, způsob ražby
- brakteáty - jednostranné ražené mince

Heraldika
- zabývá se zkoumáním erbů a znaků
- znaky - mají města
- erby - šlechtické rody, sloužily i dentifikaci


Sfragistika
- je věda o pečetích
- pečeti sloužily k uzavírání dopisů a také označovaly odesilatele
- pečeti byly z vosku nebo z kovu

Paleografie
- zabývá se písmem (čím se psalo, jak se psalo, na co se psalo)
- čím se psalo - pera, tužka
- na co se psalo - papír, papyrus, kámen, hlína
- jak se psalo - švabachem, hieroglyfy, klínové písmo

Diplomatika - zabývá se úředními písemnostmi

Pravěk
- je to nejstarší a nejdelší část lidských dějin, trval asi 2 mil. let
- v rámci pravěku dochází k poslední etapě vývoje člověka
- hominizace = polidšťování
- mezi nejstarší vývojové typy člověka patří austraphitecus afrikanus, který se objevil již asi před 3 mil. let, vystřídal ho Homo habilis (člověk zručný), pak homo erectus, homo sapiens, homo sapiens sapiens
- mění se postava - páteř má původně tvar C, nyní S

Největší změny jsou na hlavě:
- zvětšuje se mozkovna (mozek), zvyšuje čelo (původně 600 m3, nyní 1100 - 1200 m3)
- zmenšují se nadočnicové oblouky
- mění se tvar nosu (zužuje se, zvyšuje se)
- zmenšuje se čelist
- ubývá srsti
- přední končetiny se zkracují, palec se staví proti ostatním prstům (lepší uchopování předmětů)
- dolní končetiny se uzpůsobují chůzi"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse