Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny ekonomických teorií

Dějiny ekonomických teorií

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá dějinami ekonomických teorií od Klasické školy politické ekonomie (KŠPE) až po vývoj ekonomického myšlení u nás v 1. polovině 20. století. V úvodu jsou vyjmenováni jednotliví zástupci KŠPE. Autor práce zmiňuje i kritiku učení KŠPE a věnuje se dějinám školy v Německu v 19. století. Důraz práce je kladen na rozbor Marxovy politické ekonomie a na vyjmenování předchůdců neoklasické ekonomie, jejíž příčiny vzniku a krize doplňuje další kapitola Popis keynesiánství střídají informace o renesanci liberalismu a vznik monetarismu. Závěr patří stručnému shrnutí vývoji českého ekonomického myšlení.

Obsah

1.
Klasická škola politické ekonomie (KŠPE) v 19. století
1.1
Jean-Baptiste Say
1.2
Thomas Robert Malthus
1.3
John Stuart Mill
2.
Krize teorie KŠPE
3.
Kritika učení KŠPE a Historická škola v Německu
3.1
Gustav Schmoller
3.2
Nejmladší Historická škola
3.3
Předchůdci německé Historické školy
4.
Sociální kritiky KŠPE a Marxova politická ekonomie
4.1
L. Blanc
4.2
Ch. Sismondi
4.3
Pierre-Joseph Proudhon
4.4
Marxova politická ekonomie
5.
Předchůdci neoklasické ekonomie a marginalistická revoluce
5.1
D. Bernouli
5.2
A.A. Cournot
5.3
W. H. Gossen
5.4
J. H. von Thunen
6.
Učení rakouské subjektivně psychologické školy
6.1
Menger
6.2
E. Bohm- Bawerka
7.
Cambridská škola
7.1
Alfred Marschall
7.2
J. B. Clark
8.
Příčiny krize neoklasicismu
8.1
Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence
8.1.1
E. H. Chambherlin
9.
Vývoj teoretických názorů J. M. Keynese
10.
Keynesiánství po 2. světové válce
10.1
John Hicks
10.2
P. A. Samuelson
10.3
Postkeynesiánství
11.
Renesance liberalismu v ekonomii 20. století
11.1
Ludwig von Mises
11.2
Friedrich von Hayek
12.
Význam monetarismu pro vývoj ekonomie 2. pol. 20. století
12.1
Monetarismus
12.2
Ekonomie strany nabídky
13.
Vznik a vývoj českého ekonomického myšlení

Úryvek

". KŠPE PRVNÍCH 2/3 19. STOLETÍ
-zpřesnění a diferenciace KŠPE (odklon od původní teorie hodnoty k teorii výrobních nákladů)
J. B. SAY
-formulace zákonu trhu (nabídka si vždycky vytvoří sobě rovnou poptávku)=)zákon vyjadřuje tezi o vnitřní stabilitě tržní ekonomiky o její schopnosti dosahovat rovnováhy při plném využití zdrojů=) celková nabídka, celková (agregátní) poptávka
-pojem podnikatel -) hodnotu neutváří práce -) předchůdce neoklasické teorie přerozdělování
R. MALTHUS
-populační teorie (růst populace geometrickou řadou x růst zdrojů obživy aritmetickou řadou) =) zákon klesajících výnosů (omezenost zemědělské půdy) =) teorii pozemkové renty - renta je darem přírody (D. Ricardo, fyziokraté)
J. S. MILL
-pokračovatel SMITHA A RICARDA – vrchol průmyslové revoluce (manufakturu střídá strojová velevýroba!)
-sepsal zásady politické ekonomie
-jeho teorie vyústila v návrh řady soudně reformních opatření
-směna probíhá na základě výrobních nákladů – hodnota zboží

KRIZE TEORIE KŠPE
-zaměřila se spíše převážně na analýzu ekonomie jako celku -) ne mikro
-paradigma (přirozené zákony, laissez faire, neviditelná ruka trhu)
-základní zákony (zákon klesajících výnosů v zemědělství, populační zákon)´) neumožňovalo zkoumání společenských tříd-) spotřebitelského chování

4. KRITIKA UČENÍ KŠPE; HISTORICKÁ ŠKOLA V NĚMECKU
-období průmyslové revoluce -) rozvoj výrobních metod-) kapitalismu
-první myšlenkové směry odmítající kapitalismus
-kritika KŠPE (neadekvátnost některých závěrů, nedostatky analytických metod, chybějící mikroekonomické základy =) VZNIK NOVÝCH PROUDŮ A NÁZOROVÝCH ROZPORŮ:
1. utopický socialismus (později komunismus)
2. maloburžoazní (malovýrobní) politická ekonomie)
3. historická koncepce
4. marginalistická koncepce
Viz 1
-upozorňuje na sociální rozpory a negativní důsledky kapitalismu
-dělnické třídy-zájem
Viz 2
-upozorňuje na sociální rozpory a negativní důsledky kapitalismu,
-zájem středních vrstev
Viz 3
-zejména Německá historická škola kritika metodologie, individulismu a liberalismu KŠPE
-nacionální aspekt
Viz 4
-změna paradigmatu ve standardní linii vývoje ekonomického myšlení
HISTORICKÁ ŠKOLA V NĚMECKU 19. STOLETÍ
-politická ekonomie = národní ekonomie – učení
-zkoumání pravidel řízení státu, zásahy státu do ekonomiky
-kritika KŠPE za její univerzalismus, liberalismus
HŠVN vyslela novou popisnou historickou metodu zkoumání (požadavek: přebudování politické ekonomie)
Mladší historická škola starší historická škola
-pokus o aplikaci historické metody zkoumání -Wilhelm Roscher
-GUSTAV SCHMOLLER – uplatňování em- -Bruno Hildebrand
Pirismu a historismu"

Poznámka

Práce obsahuje chybu: Tomáš Garyk Masaryk- správně Tomáš Garrigue Masaryk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19740
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse