Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dějiny evropské integrace

Dějiny evropské integrace


Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce sleduje v hlavních krocích dějiny evropské integrace ve 20. a na počátku 21. století.

Obsah

1.
Počátky evropské integrace
2.
Evropské společenství uhlí a oceli
3.
Evropské společenství pro atomovou energii
4.
Evropské hospodářské společenství
5.
Evropská unie

Úryvek

"Dějiny evropské integrace
Napřed bych chtěla zmínit, že integrace EU není přímočará, prochází fázemi vývoje a útlumu.
Dějiny evropské integrace se počítají od roku 1950. Už v tomto roce se kladly otázky jak zajistit mír pro Evropu, po druhé světové válce, aby se takováto situace neopakovala. Německo už po několikáté ohrožovalo spoustu států a ti věděli, kudy cesta nevede – například Versailleská smlouva, která měla po první světové válce zamezit Německu zbrojit. Francie se tedy rozhodla s Německem uzavřít spolupráci. Německo souhlasilo, protože konečně s ním nebylo zacházeno jako s tím nejhorším státem pod sluncem. Tato myšlenka se líbila i ostatním státům a k této spolupráci se přidaly státy Beneluxu (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko) a Itálie. V roce 1951 vzniká EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (ESUO), první integrační celek. Francie se, v tomto celku, chtěla zabývat zahraniční politikou a společnou obranou. Jenže na tu dobu to bylo moc velké „sousto“. Státy věděly, že pokud chtějí v integraci pokračovat, musí se nejdříve zaobírat méně citlivými oblastmi politiky, jako je například hospodářství.
V roce 1957 byly podepsány dvě římské smlouvy 1. Evropské společenství pro atomovou energii (EUROATOM) – chtěli spolupráci při mírovém využití atomové energie. 2. Evropské hospodářské společenství (EHS) – tato smlouva rozšiřovala ESUO a jejím cílem bylo vytvoření společného trhu. Na počátku 60. letech Velká Británie+Severní Irsko požádali o členství v Evropských společenství. Dříve byla Velká Británie proti, jelikož potřebovali vyřešit vlastní zahraniční politiku. V roce 1969 ve Francii nastoupil nový prezident a to změnilo i situaci ve společenství. První rozšíření tedy nakonec proběhlo až v roce 1973 (Velká Británie+Severní Irsko a Dánsko). Norsko v těchto letech také zažádalo o členství, ale doposud neúspěšnost. Další stát, který zažádal v roce 1975 o členství, bylo Řecko. Vstup se jim podařil až o šest let později. Po té se přidalo ještě Portugalsko a Španělsko.
Zajímavé a hlavně neobvyklé rozšíření proběhlo v roce 1990 a to díky sjednocení Německa. Stalo se to neplánovaně a velmi rychle bez obvyklých procesů přibližování. V roce 1993 byla podepsána smlouva o Evropské unii (Maastricht). O dva roky na to se EU rozrostla o další 3 státy – Finsko, Rakousko a Švédsko. V roce 2004 zatím proběhlo největší rozšíření o státy střední a východní Evropy. Mezi nimi se nacházela i Česká Republika."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5158324964ff7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dejiny_evropske_integrace.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse