Dějiny filosofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z knihy ve své první části charakterizují předmět a cíl filosofie a vymezují její vztah k vědě i náboženství. Po rozdělení filosofických disciplín pak poskytují úvod do problematiky ontologie. Klíčová část práce poté sleduje významné filosofické směry, jejich představitele a myšlenky od antiky po 20. století.

Obsah

1.
Předmět filosofie, vztah filosofie a vědy i náboženství
2.
Rozdělení filosofie
3.
Uvedení do ontologické problematiky
4.
Antická filosofie
4.1.
Archaické období
4.2.
Klasické období
4.3.
Helenistická filosofie
5.
Středověká filosofie
5.1.
Patristika
5.2.
Raná scholastika
5.3.
Vrcholná scholastika
6.
Novověká filosofie
6.1.
Empirismus
6.2.
Racionalismus
6.3.
Německá klasická filosofie
7.
Filosofie 19. a 20. století
7.1.
Pozitivismus a novopozitivismus
7.2.
Marxismus
7.3.
Iracionalismus
7.4.
Filosofie života
7.5.
Pragmatismus
7.6.
Fenomenologie
7.7.
Existencialismus
7.8.
Postmoderna

Úryvek

"Slovo filosofie pochází z rectiny: FILEIN = milovat; SOFIA = moudrost; FILOSOFIA = láska k moudrosti. Recké slovo filosofos , kterého prý jako prvý uzil Pýthagorás v 6.stol.pr.n.l., tedy oznacuje toho, kdo miluje vedení na rozdíl od toho, kdo vedením vládne - to je vedec. Tento smysl pretrvává dodnes: podstatou filosofie je hledání pravdy, nikoli její vlastnictví. Filosofovat znamená být na ceste. Východiskem filosofování je zkušenost našeho bytí na svete. Filosofie pritom nepredpokládá urcitý vedecký zpusob zkušenosti. Abychom mohli filosofovat, není nutno studovat experimentální vedy. Filosofie vychází z predvedeckého, kazdodenního zpusobu zkušenosti. Obycejne zijeme ve svete jako v dobre zařízeném dome, ve kterém se orientujeme bez jakýchkoli problému. Filosofie zacíná otázkami, které vyvstávají, kdyz duverne známý kazdodenní svet náhle ztratí svou samozrejmost a stane se problémem, kdyz se ukáze nesamozrejmost samozrejmého. Navyklá kazdodennost bývá prolomena v existenciálních otresech (boj, utrpení, pocit viny, ztráta majetku nebo blizních, ohrození zivota, pusobení ticha a samoty). Tehdy se naše kazdodenní zkušenostní vedení jeví jako nevedomost, neschopná zodpovedet nejdulezitejší otázky našeho zivota. Srovnání filosofie a reálných (speciálních) ved: 1) Reálné vedy jsou empirické - zkušenostní (rec. EMPEIRIÁ = zkušenost), protoze jejich predmetem je dílcí oblast zkušenostního sveta a protoze zustávají v této oblasti. Vysvetlují jedno empirické jiným empirickým v rámci dané dílcí oblasti. Filosofie sice vychází ze zkušenosti, ale v oblasti zkušenosti nezustává. Ptá se na poslední, tedy neempirické podmínky a duvody zkušenosti, nebot empirické nelze vysvetlit jiným empirickým. 2) Reálné vedy jsou tématicky redukované, protoze jejich téma je omezeno na urcitý aspekt reality. Filosofie se ptá na celek, je to univerzální veda. 3) Reálné vedy jsou metodicky abstraktní, protoze svou dílcí oblast postihují pouze tak, jak to pripouští jejich metoda. Od ostatního abstrahují (odhlízejí). Filosofie nepredpokládá žádnou metodu, s níz by pristupovala ke svému predmetu. Metoda filosofie je sama problémem filosofie.
Srovnání filosofie a nábozenství: Jsou to formy lidského vedomého vztahování cloveka k celku sveta. Usilují o celostní výklad sveta a cloveka v nem. Nábozenský clovek vsak věří, ze bozský Základ sveta se stal sám od sebe zjevným a nám přístupným a ze toto zjevení je dosvedceno v mýtech, tradicích a v posvátných knihách. Pro nábozenství existují výpovedi, které nemohou být vyvozeny z pouhého rozumu. Filosofie vylucuje všechny výpovedi, které nevyplývají z pouhého rozumu.
Filosofie je tedy kritická rozumová veda o neempirických podmínkách moznosti naší zkušenosti jako celku.

Rozdelení filosofie:
a) Teoretická filosofie:
ontologie (nauka o jsoucnu jakozto jsoucnu, nauka o bytí)
prirozená teologie (filosofická nauka o Bohu)
kosmologie (přírodní filosofie; nauka o řádu a stavbe přírody)
antropologie (nauka o cloveku)
noetika (gnoseologie, epistemologie; nauka o poznání)
logika (nauka o pravidlech a formách správného myšlení)
b) Praktická filosofie:
etika (nauka o lidském jednání a jeho normách)
poetika (nauka o tvorivé cinnosti; napr. estetika - filosofie umení)
Metafyzika = ontologie + prirozená teologie"

Poznámka

V práci převážně chybí diakritika. V práci chybí část textu o rozsahu několika vět.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25554
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse